De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een regeling voor aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen. Extra relevant in deze tijden van de coronacrisis en de vooruitzichten op de ‘1,5m maatschappij’. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven nadat projecten toegekend zijn. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health. Het SET-up programma is bijna een jaar van start met ondertussen zo’n 40 deelnemende innovatieclusters (samenwerkende organisaties met een toegekende SET subsidie). We kunnen daarom de eerste leerzame lessen vanuit SET-up met jullie delen.

Het karakter van het SET-up programma is vraaggestuurd ingericht. Dat betekent dat de ondersteuning, in de vorm van webinars, trainingen of individuele ondersteuning door experts, wordt ontwikkeld puur en alleen op basis van de vragen vanuit de innovatieclusters. Het blijkt nu dat dit geen duizend-en-één verschillende wensen en behoeftes zijn, maar dat we deze kunnen categoriseren in acht leerthema’s. De acht leerthema’s zijn:

  • Klantgerichtheid;
  • Opleiden van de zorgprofessional, cliënt en mantelzorger;
  • Aanbod e-health en technologie;
  • Privacy en AVG;
  • Structurele bekostiging en businessmodellen;
  • Leiderschap;
  • Evaluatie en monitoring voor duurzame implementatie;
  • (Leer)netwerken en regionale aanpak.

Binnen elk thema bestaat een gradatie van diepgang, afhankelijk van bijvoorbeeld de fase waarin een project zich bevindt, beleids- of omgevingsontwikkelingen of de (regionale) context waarin een zorgorganisatie actief is. Binnen elk thema organiseren wij verschillende activiteiten. Zo zijn recent twee online trainingen geweest binnen het thema Leiderschap over het meekrijgen van medewerkers in verandering en hebben wij voor de coronamaatregelen vanuit het leerthema Aanbod eHealth en technologie nog themaspecifieke Meet-ups georganiseerd voor onderlinge praktische kennisuitwisseling tijdens de implementatiefase. Alle materialen die beschikbaar zijn na trainingen of webinars zijn beschikbaar via de bibliotheek op onze website. Wil je hier meer over weten, neem dan zeker even een kijkje.