Afgelopen week heeft de eerste SET-up innovatiecluster bijeenkomst plaatsgevonden. Hiermee is het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) officieel van start.

Op donderdag 19 september kwamen de eerste vijf gehonoreerde innovatieclusters bijeen op Landgoed Zonneoord. De zogenaamde SET-up septemberklas is hiermee van start. De bijeenkomst stond in het teken van elkaar leren kennen, toelichting op het SET-up programma en als belangrijkste onderdeel het uitvragen en verdiepen van de ondersteuningsbehoefte.

Na een ochtend waarin veel ervaringen en tips werden uitgewisseld, zijn we met elkaar gekomen tot een top vijf van onderwerpen waar ondersteuningsbehoefte voor bestaat. Te denken valt aan thema’s als ‘het enthousiasmeren en betrekken van medewerkers’, ‘privacy en veiligheid’ en ‘structurele bekostiging’. In de komende maanden organiseert VitaValley hiervoor trainingen, workshops, maserclasses of webinars. Daarnaast zijn onderling al afspraken ontstaan om elkaar te helpen of ervaringen uit te wisselen. De ‘learning & doing community’ begint hiermee nu al zijn vruchten af te werpen.

Afgelopen week heeft een nieuwe lichting innovatieclusters een positief advies gekregen van de adviescommissie. Eind oktober zullen zij voor het eerst bij elkaar komen voor verdere kennismaking.