Het leer- en innovatienetwerk (een online platform in Basecamp) van de projectgroep ‘Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via E-health’ heeft al ruim 165 leden. Voor al die leden organiseert de projectgroep zes keer per jaar een webinar waarin ervaringen uit de pilotsteden (Amersfoort, Utrecht en Rotterdam) worden gedeeld. Ben je benieuwd naar de kennis en ervaringen uit Amersfoort, Utrecht of Rotterdam? Meld je aan voor onderstaande webinars.

15 april 2021 – Hoe kun je inspelen op ideeën/behoeften uit lokale gemeenschappen bij de ontwikkeling van e-health instrumenten? Webinar gemist? Kijk het webinar hier terug.

27 mei 2021 – Wat is Mijn Positieve gezondheid en hoe voer je het goede gesprek?
Webinar gemist? Kijk het webinar hier terug.

24 juni 2021 – Hoe ziet de nieuwe versie van de Persoonlijke gezondheidscheck eruit? Hoe maak je e-health toegankelijk voor laaggeletterden en of mensen in een kwetsbare positie? Meld je direct aan door te mailen naar onderstaand mailadres.

In het najaar hebben we ook drie webinars gepland. TIjdens elke bijeenkomst geeft één van de pilotsteden een korte update.

Wil je aansluiten bij het leer- en innovatienetwerk van het project ‘Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via E-health? Mail naar Evelien Schipper, projectleider van het project, via eschipper@vitavalley.nl.