Wilt u ook de vraag en het aanbod in de markt voor thuistechnologie beter op elkaar afstemmen? Sluit u dan nu aan bij de coalitie Vitaal Thuis. Door samenwerking en standaardisatie kan sneller en doelmatiger ingespeeld worden op de groeiende behoefte aan hoogwaardige oplossingen om langer veilig, comfortabel en verzorgd thuis te wonen.

Vitaal Thuis
VitaValley heeft samen met ActiZ een gezamenlijke visie ontwikkeld op Vitaal Thuis: technologische oplossingen om veilig, verzorgd en langer comfortabel thuis te wonen. Daarbij wordt met marktpartijen samengewerkt en vervolgstappen gezet om brede implementatie van oplossingen mogelijk te maken.

Thuiszorgtechnologie kan op een goede manier bijdragen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Een gezamenlijke visie en krachtenbundeling is nodig om deze oplossingen goed te kunnen implementeren en versnippering tegen te gaan. Vitaal Thuis ondersteunt zorgorganisaties in het ontwikkelen van eigen beleid op dit gebied.

Vraag en aanbod afstemmen
Het maken van een keuze en implementeren van thuiszorgtechnologie is een complex traject. ActiZ wil met Vitaal Thuis haar leden ondersteunen door de samenwerking met ketenpartijen op landelijke niveau aan te gaan. Als vervolgstap worden daarom de mogelijkheden verkend om te komen tot gezamenlijke inkoopspecificaties ten behoeve van concrete oplossingen die breed geïmplementeerd kunnen worden, op basis van een gezonde maatschappelijke businesscase. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze nieuwe thuiszorgoplossingen zijn: open, toekomstbestendig en schaalbaar. In een later stadium kunnen deze specificaties de basis vormen voor een inkoopgids en certificering.

Coalitie Vitaal Thuis
VitaValley nodigt VVT instellingen en leveranciers uit zich aan te sluiten bij de Vitaal Thuis coalitie. Doel is om vraag en aanbod in de markt voor thuiszorgtechnologie beter op elkaar af te stemmen. Door samenwerking en standaardisatie kan sneller en doelmatiger ingespeeld worden op de groeiende behoefte aan hoogwaardige oplossingen om langer veilig, comfortabel en verzorgd thuis te wonen. De coalitie bestaat momenteel uit de volgende organisaties: ActiZ, CG-raad, Expertel, Imtech, VAC Thuistechnologie, Vital Innovators, VitaValley en Ziggo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim Ketelaar, pketelaar@vitalinnovators.nl

Wilt u het visiedocument inzien zie dan ‘Publicaties – Vitaal Thuis’ 

Voor meer informatie over Vitaal Thuis zie ook ‘Innovaties – Vitaal Thuis’