Steeds meer zorg verschuift van ziekenhuis naar huis. Dat vraagt om een innovatieve vorm van contracteren. Tijdens de Nationale e-healthweek presenteerde VitaValley het Stappenplan Contractering. Hierin staan stappen beschreven om de transitie van zorg naar huis structureel te bekostigen. Het stappenplan is ontstaan uit de bundeling van kennis, ervaringen en stappen van de partners van de Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis-coalitie.

De zorg verandert. Een deel van de medisch specialistische zorg verschuift van ziekenhuis naar huis. Echter, het contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis arrangementen gaat niet vanzelf. De benodigde afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgpartijen raken vaak aan de kern van de werkzaamheden van de stakeholders. Dat maakt het complex. Daarnaast  is het van belang de kwaliteit van de zorg te bewaken en op de juiste manier te meten. Tevens zijn gezonde prikkels in de bekostigingsafspraken belangrijk om draagvlak te creëren bij de stakeholders. De Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis coalitie helpt partijen de transitie van ziekenhuis naar huis te maken met het Stappenplan Contractering. Dit presenteerde VitaValley samen met de Vliegwielcoalitie van de Patientenfederatie tijdens de Masterclass Contractinnovatie als onderdeel van de e-healthweek.

Stappenplan Contractering

De verschillende voorbeelden van gecontracteerde Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen die afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd in de coalitie, maken duidelijk dat er geen “standaard contracteringsmodel” voor Ziekenhuiszorg Thuis toepassingen bestaat. Goede voorbeelden laten zien welke afspraken en stappen van belang zijn. Dat is verwerkt in het Stappenplan Contractering.

De basis voor het Stappenplan Contractering is het Vitaal Thuis model voor implementatie en opschaling. Dit model is verder uitgediept en aangevuld specifiek voor het onderwerp van contractinnovatie. Het stappenplan bestaat uit een handige samenvatting en een bijbehorend verdiepingsdocument met meer informatie. Bij elke stap staat een toelichting met een praktisch voorbeeld. De documenten zijn hier beschikbaar.