NIEUWS || Regionaal en organisatie overstijgend werken aan praktische innovatieve oplossingen in de wijkverpleging is makkelijker gezegd dan gedaan. Als niet alle organisaties dezelfde urgentie voelen om een innovatie in te zetten, is het moeilijk om elkaar te vinden binnen een samenwerking. Zeker wanneer de baten voor die samenwerking bij andere partijen neerslaan of pas over een paar jaar te realiseren zijn. Het stappenplan ‘Regiovisie en innovatie in de wijk’ helpt partijen om constructief samen te werken aan innovatie.

Stappenplan voor regionale samenwerking
Het stappenplan zoomt in op de drie belangrijkste stappen om te komen tot een regionale samenwerking: coalitievorming, visievorming en planvorming. Je vindt in de publicatie per stap informatie over hoe je hier zelf mee aan de slag kan. Daarnaast is elke stap aangevuld met handige tips en goede voorbeelden om van te leren. Tevens wordt een eerste aanzet gegeven voor de proces- en werkafspraken die gemaakt kunnen worden en verdere tips voor de implementatiefase.

Het stappenplan is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van contracteringsafspraken rondom innovatie in de wijk. Denk aan onder meer inkopers, verkopers, adviseurs, projectleiders. Zowel de inkopende partij (gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor) als de zorgverlenende partij kan ermee werken, evenals bijvoorbeeld een aangesloten netwerkorganisatie.

Waarom dit stappenplan
De ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019 – 2022 hebben zich gecommitteerd om met innovatie aan de slag te gaan. Volgens de ondertekenaars is contractering namelijk hét vehikel om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast vinden de partijen de groei van niet-gecontracteerde zorg onwenselijk. Maar het contracteren van innovatie gaat niet vanzelf. Daarom heeft een brede afspiegeling vanuit de betrokken stakeholders in 2020 een ActieAgenda Contractering Innovatie opgesteld.

Op basis van interviews en workshops werden zes knelpunten geïdentificeerd en 18 bijpassende oplossingen. Eén van de oplossingsroutes is dat innovatie een duidelijke plek moet krijgen in de (bestaande) regiovisies. Sommige innovaties kun je namelijk alleen in regioverband implementeren. Het stappenplan is ontwikkeld om partijen hierbij te ondersteunen.

Download het stappenplan en de infographic