De doelstelling van SET, de stimuleringsregeling voor het gebruik van bestaande e-healthtoepassingen in de thuisomgeving, is dat innovatieve oplossingen na afloop van de subsidieperiode kunnen voortbestaan zonder de subsidie. Wat is daarvoor eigenlijk nodig? Wat zijn de do’s en don’ts om structurele bekostiging te bereiken?
Het delen van ervaringen en inzichten hierover helpt om de samenwerking tussen zorgorganisaties en financiers te verbeteren. VitaValley heeft adviesbureau Equalis gevraagd om ervaringen en inzichten op te halen bij SET-up deelnemers en financiers. De resultaten van deze interviewreeks zijn gebundeld in de publicatie ‘structurele bekostiging e-health: stappenplan en tips’.

Behoefte aan meer inzicht in structurele bekostiging
In de voorbereiding heeft Equalis aan SET-up-deelnemers gevraagd waar uitdagingen liggen en welke ondersteuningsbehoefte ze nog hebben. SET-up-deelnemers zien het aantonen van de effecten en het opstellen van een erkende business case als het belangrijkste knelpunt in het verkrijgen van structurele financiering. Daarnaast geven zorgaanbieders aan dat uniformiteit in eisen van financiers ontbreekt, dat het een tijdrovend proces is en dat het onduidelijk is welke contractvormen er mogelijk zijn. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan een duidelijke checklist (welke stappen moet je doorlopen), goede voorbeelden en tips van anderen. Het delen van ervaringen en inzichten over structurele bekostiging wordt als waardevol gezien door SET-up-deelnemers.

Blogreeks structurele bekostiging en stappenplan contractering
De tussenresultaten van de interview-reeks heeft Equalis vertaald naar een interessant blogreeks. In deze publicatie brengt Equalis alle ‘lessons learned’ op basis van deze blogreeks samen. Hiervoor is als kapstok het stappenplan contractering Vitaal Thuis van VitaValley gebruikt.  Dit document is een aanvulling op het bestaande stappenplan, waarbij per stap de uitkomsten van de blogreeks en aanvullende deskresearch kort zijn samengevat. Hiermee hopen we zowel zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deelnemen aan SET-projecten concrete tips te geven om tijdig met elkaar in gesprek te gaan over de route naar structurele bekostiging.

Bekijk de volledige publicatie over structurele bekostiging e-health door op de afbeelding te klikken.