VitaValley start een nieuw landelijk programma getiteld PGO Impact. Het doel van het programma is het bevorderen van geluk en gezondheid van burgers, cliënten en patiënten in heel Nederland door het gebruik van Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s). PGO’s zijn omgevingen met data die inzicht bieden in de eigen gezondheid. Daarmee helpen PGO’s mensen om zelf met hun vitaliteit aan de slag te gaan. Sluit u zich graag aan bij deze samenwerking? Neem dan contact op.

Het programma kent 2 deelprogramma’s:

  1. Stimuleren van de implementatie van PGO’s in de regio
  2. Faciliteren van adequate infrastructuren voor persoonlijk datamanagement

Deelprogramma regionale PGO’s

Gedurende dit deelprogramma creëren we kennisdeling tussen regionale initiatieven door:

  • Het instellen van een PGO-monitor voor participatie;
  • Het organiseren van een learning community of practice (on- en offline);
  • Het verzorgen van masterclasses voor actieve verhoging van expertise;
  • Het ondersteunen bij het maken van businessmodellen, SROI-analyses, nulmetingen en gestandaardiseerde effectmetingen
  • Het ondersteunen bij het inrichten van financiering en governance van regionale PGO-initiatieven.

Daarnaast jagen we nieuwe PGO-initiatieven aan. We identificeren specifieke content die we uitsluitend via PGO’s beschikbaar stellen. En we signaleren systematische knelpunten die we aangeven bij landelijke belanghouders, zoals overheden en zorgverzekeraars. Dat doen we om zoveel mogelijk Nederlanders gebruik te laten maken van PGO’s.

Deelprogramma infrastructuren persoonlijk datamanagement

Tijdens het tweede deelprogramma onderzoeken we de behoefte voor een platform voor databeheer. Dit platform kan helpen met cleansing van data die uitgewisseld worden tussen gebruikers en stakeholders in zorg en welzijn. Daarnaast onderzoeken we de behoefte aan een platform voor integratie en communicatie. Bij wenselijkheid van bovenstaande platformen, willen we hiervoor een visie creëren op de benodigde governancestructuur. We streven ernaar dat overheidsmiddelen maximale meerwaarde en beleving bieden voor gebruikers. We willen PGO-initiatieven “plug and play” aanbieden. Bovendien willen we een visie ontwikkelen op data-architectuur. Dat gaat met name over de locatie en toegankelijkheid van data. Vervolgens kunnen we bij gebleken wenselijkheid de implementatie van centrale voorzieningen op landelijk niveau en de toepassing daarvan in regionale PGO-initiatieven stimuleren.

Meer weten of aansluiten?

VitaValley bereidt een landelijke coalitie van partijen voor om beide deelprogramma’s te ontwikkelen. In dat verband komen wij graag in contact met initiatiefnemers van innovaties die betrekking hebben op genoemde ontwikkelingen. We bespreken graag de mogelijkheden om tot samenwerking te komen. Wilt u meer weten of wilt u zich aansluiten? Neem dan contact op via dhermans@vitavalley.nl.