Op 30 november werd de Vitaal Thuis: Ziekenzorg Thuis coalitiebijeenkomst gehouden. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst en willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. Met veel plezier en energie hebben we het afgelopen jaar samen gewerkt aan vernieuwing in de zorg. We delen graag met jullie de resultaten.

Coalitiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 30 november gaf Sophia de Rooij een inspirerende presentatie over het Hospital@Home programma van het UMC Groningen. Dit zorgprogramma biedt ziekenhuiszorg thuis aan de meest kwetsbare ouderen en hun naasten. Michel van Schaik schetste het perspectief vanuit de Rabobank. Hij benadrukte de noodzaak tot herstructurering van het zorgaanbod, van Ego-systeem naar Eco-syteem. Beide presentaties lieten zien dat het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie moet en kan, maar dat daarvoor een gezamenlijke visie, leiderschap en duurzame innovatie cruciaal zijn. Download de presentaties hier.

Ook kwamen twee patiënten aan het woord. De eerste patiënt was een alleenwonende vrouw met chronisch hartfalen. In deze video vertelt zij haar verhaal en waarom zij blij is met de ziekenhuiszorg thuis. Bas Sollie, de tweede patiënt, vertelde hoe hij als jonge man zijn chronische aandoening en de zorg ervaart. Bas gaf aan hoe fijn het zou zijn als bepaalde consulten en behandelingen vanuit huis zouden kunnen. Hieruit bestond een leuke discussie met de zaal.

Resultaten van 2017

  • Sneller en beter contracteren van Ziekenhuiszorg Thuis
    We stelden een stappenplan contractering voor Ziekenhuiszorg Thuis op. In 2018 maken we een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) waarmee we de maatschappelijke impact van Vitaal Thuis in kaart brengen en waarmee we systeemobstakels scherp maken en kunnen adresseren.
  • Betere en betaalbare eHealth oplossingen voor Ziekenhuiszorg Thuis
    We definieerden versie 4.0 van de Vitaal Thuis specificaties, met hierin opgenomen telemonitoring, teleconsultatie en telebehandeling. In 2018 zetten we in de borging van de specificaties en op de verbinding met VIPP programma, MedMij, Beter Dichtbij en Zelfzorg Ondersteund.
  • Duurzame inbedding van Ziekenhuiszorg Thuis
    We ontwikkelden gedetailleerde klantreizen voor telemonitoring COPD en chronisch hartfalen, thuisdialyse en chemotherapie thuis en we deelden de best practices van samenwerking. In 2018 zetten we in op de uitbouw van deze klantreizen, op instrumenten voor implementatie en op adoptie en gebruik door veld.

Save the date: 25 januari 2018 van 10.00 tot 17.00 uur
Tijdens de eHealth Week komen de Vitaal Thuis: Ziekenhuiszorg Thuis werkgroepen weer bijeen. We organiseren deze bijeenkomst samen met ZiekenhuisGroep Twente in Almelo.