Twee keer een talkshow in een nieuw jasje gestoken

Zo voor de kerstdagen heb ik de mogelijkheid om een een terugblik te schrijven over twee waardevolle bijeenkomsten. Op 25 november tijdens het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ hebben we vanuit het SET-up-programma twee digitale bijeenkomsten, gestoken in nieuw jasje, georganiseerd. We hebben deze namelijk in de vorm van een ‘live’ talkshow gegoten.

Tijdens deze talkshow deelden de gasten aan tafel hun ervaringen met digitale zorg. Het waren niet zomaar gasten. …het zijn allemaal mensen die stuk voor stuk met hun voeten in de klei staan en elke dag bezig zijn om digitale zorg vorm te geven.

Hieronder de terugblik van onze talkshows: ‘Technologie: De impact van eHealth!’ – Interactieve Praktijkgerichte Talkshows – deel 1 en deel 2

Tijdens deel 1 van de talkshow verwelkomen we de volgende gasten aan tafel:
Wencke Eijkelkamp, manager innovatie, Carinova
Paul Haarman, Projectleider innovatie, Carinova
De heer De Koning, cliënt van Carinova en ervaringsdeskundige
Joost Hermans, CEO, Compaan
Yvonne Moonemans, adviseur Innovatie en Zorgtechnologie, De Zorggroep
Jan Willem Heeg, COO en partner, Tinybot
Merlijne Sonneveld, manager Innovatie, Amaris

Zij deelden de uitdagingen, de successen en oplossingsrichtingen die zij hadden gevonden. Hieronder een aantal vragen en antwoorden uitgelicht:

Merlijne: jij bent de inspirator van twee mooie initiatieven bij Amaris. Kun je daar meer over vertellen? Waarom is dit zo innovatief en eigenlijk ook noodzakelijk voor elk samenwerkingsverband?
“De 2 initiatieven sluiten aan bij de wensen van de cliënten, patiënten en verwanten in de regio én bij de wens om de zorgprofessional mee te nemen in de volgende stap richting meer acceptatie en gebruik van technologie. Dit kun je niet alleen, het rendement is het grootste als je dit samen doet. Samen leren en samen bouwen. Samen in de sector en regio en ook samen over de sectoren heen.”
Meer informatie is te vinden op www.zorginnovatiehuis.nl en www.helpdeskdigitalezorg.nl

Yvonne: kun jij beschrijven voor welke toepassingen jullie hebben gekozen en welke belangrijke lessen jij zou willen delen over duurzame implementatie?
“Binnen De Zorggroep worden diverse diensten geboden waarbij zorgtechnologie gebruikt wordt. Afgelopen jaar zijn hiermee zo’n 22 experimenten en pilots uitgevoerd. Denk aan de Innovatheek, Slimme Hulpmiddelen App, Medicatie verstrekken met een dispenser, Supervisie via de Slimme Bril, Digitale Dagbesteding, zelf oefenen fysiotherapie met de Qwiek.up, en natuurlijk robot Tessa.

Op basis van onze ervaring wil ik de volgende belangrijke valkuilen met jullie delen:

  • Technologie is niet op de zorgvraag afgestemd. Dit komt vaak voor als we een (leuke) technologie hebben gevonden die we gaan ‘implementeren’.
  • Klantbehoefte als uitgangspunt. Vaak zeggen we dat we dit doen maar gaan we voorbij aan wat de werkelijke waarde waar de klant eigenlijk op wacht.
  • Onvoldoende duidelijk wat het werkelijke effect is wat de oplossing biedt. Tip: start eerst met  experimenteren en meet de effecten van het hulpmiddel zo objectief mogelijk.
  • Zet je hulpmiddel niet in bij een verkeerde doelgroep. Tip: stel samen met professionals goede in en exclusiecriteria op. Evalueer deze in de praktijk.
  • Onvoldoende rekening houden met de context waarin je het hulpmiddel inzet. Met Tessa hadden we in corona tijd een uitdaging om dat de standaard versie gekoppeld moet worden aan de Wifi-verbinding van de klant. Dit zou een taak moeten zijn van de verpleegkundige die de zorg met Tessa opstart. Samen met de leverancier hebben we een ‘Plug & Play’ Tessa ontwikkeld. Klant behoeft geen internet. Installatie is letterlijk twee stekkers in het stopcontact en het hulpmiddel is klaar voor gebruik. Tip: analyseer de context en bedenk nieuwe manieren.
  • Tenslotte: NEEM NIET HET HULPMIDDEL ALS STARTPUNT.
   Belangrijke perspectieven: klantbehoefte, medewerker behoefte en organisatiebehoefte.
  • Een niet financierbare dienst is niet duurzaam te leveren.”

Joost: Wat is de rol van een technologiepartij bij het in gebruik nemen van digitale tooling? We zijn een implementatiepartner en kunnen de zorgorganisatie helpen tot duurzame inbedding van de digitale middelen. Er is een mooi filmpje van het in gebruik nemen van de Compaan bij Carinova.

Bekijk hier de gehele eerste talkshow

Technologie: De impact van eHealth! – Interactieve Praktijkgerichte Talkshow – deel 1

Tijdens deel 2 verwelkomen we deze gasten aan tafel:
Chris Flim, beleidsmedewerker Innovatie/eHealth, programma Innovatie, zorgvernieuwing, Ministerie van VWS
Pim Ketelaar, programmadirecteur, VitaValley
Kitty de Jong, adviseur, Zorginnovatie Advies
Marieke Battjes-Fries, onderzoeker, Louis Bolk Instituut
Wally Keijzer, sociaal ondernemer, Zo-Dichtbij
Ad Blom, programma manager innovatie en expertise Pieter van Foreest

Wally: De patiënt als uitgangspunt en zorgdata. Voor veel organisaties een uitdaging om vorm te geven. Welke oplossing draag jij aan en waarom zo waardevol?
“Wil je iemand kunnen ondersteunen dan heb je context nodig. Dit is wat er veelal ontbreekt als een zorgverlener met een (acute) hulpvraag te maken krijgt. Waardevolle informatie is versnipperd en het uitvragen is tijdrovend en brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Met Intake nieuwe stijl (Bij het SET-project met zorgaanbieder Pieter van Foreest en DSW zorgverzekeraar) en de inzet van de medische/sociale omgeving Zo-Dichtbij voorkom je veel frustratie bij zowel zorgverlener als zorgvrager. Met behulp van de zelfcheck, opgeslagen in de digitale kluis van de cliënt, heeft de zorgverlener meer dan 90% van de informatie binnen handbereik en kan er veel gerichter worden gehandeld. De cliënt bepaalt zelf met wie welke informatie wordt gedeeld en voorkomt hiermee dat hetzelfde verhaal steeds opnieuw moet worden verteld.” Een mooi filmpje over Zo dichtbij geeft dit weer:

Marieke Batjes:
“De wetenschap en de praktijk kunnen veel van elkaar leren. Enerzijds kunnen zorginstellingen kennis en inspiratie putten uit wetenschappelijke inzichten, zodat tijd en moeite kan worden bespaard om het wiel opnieuw uit te vinden en de kans op succesvolle implementatie en effectiviteit wordt verhoogd. We noemen dit ‘evidence-based practice’. Anderzijds kunnen we lessen leren van hoe effectief een initiatief is in de dagelijkse zorgpraktijk, door behoefte te peilen, het proces te monitoren, bereik en waardering in kaart te brengen en effecten inzichtelijk te maken. Dit levert ‘practice-based evidence’. Als voorbeeld voeren wij momenteel samen met een woonzorgcentrum en een leverancier van een e-healthtoepassing een onderzoek uit om behoefte en barrières onder cliënten en zorgpersoneel voor de e-healthtoepassing op te halen en, na inzet van de applicatie, gebruikerservaringen en effect op ervaren eenzaamheid in kaart te brengen.”

Bekijk hier de gehele tweede talkshow

Technologie: De impact van eHealth! – Interactieve Praktijkgerichte Talkshow – deel 2