Op woensdag 9 oktober vond de Masterclass Contractinnovatie plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het benutten van de mogelijkheden van contractinnovatie centraal. Vliegwiel coalitie (Patiëntenfederatie) en coalitie Vitaal Thuis (VitaValley) kijken terug op een geslaagde middag en blikken hier nog even terug.

Vitaal Thuis
Partijen in het veld begrijpen wel dat andere vormen van financiering nodig zijn voor de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek, maar zonder instrumenten en handvatten (zoals goede voorbeelden en stappenplannen) is het lastig om uit de groef te komen van ‘traditioneel’ contracteren.
Pasquelle van Ruiten en Pim Ketelaar spraken daarom over hoe de coalitie Vitaal Thuis al sinds 2017 werkt aan het bekostigingsvraagstuk voor ziekenhuiszorg thuis en hoe dit o.a. heeft geleid tot het Stappenplan Contractering. In dit stappenplan zijn de geleerde lessen van partners over bekostiging van innovatie gebundeld.

In relatie tot de vraag ‘Hoe te komen tot structurele bekostiging van slimme zorg thuis?’, vertelde Pim daarna over de ‘Social Return on Investment’-methode. Deze methode helpt om met alle betrokken stakeholders een maatschappelijke ‘business case’ op te stellen voor een innovatie. Met deze business case kan men vervolgens in gesprek gaan over structurele bekostiging en het biedt daarnaast handvatten voor het maken van afspraken.

Agenda van kwaliteit
Bernhoven en VGZ presenteerden hun ervaringen met contractinnovatie en hun samenwerking aan een “agenda van kwaliteit”. In hun presentatie stelden ze dat traditionele contracten en businessmodellen niet langer houdbaar zijn. Wat we volgens hen dan wel nodig hebben? Een “agenda van kwaliteit” waarbij zinnige zorg centraal staat: een beweging voor en door zorgprofessionals.

De wereld van de veranderkunde
Ten slotte nam Maarten Ploeg de deelnemers mee in de wereld van de veranderkunde. Knelpunten zitten vaak op verschillende niveaus van een organisatie en vragen daarom ook verschillende benaderingen. Het model van Gregory Bateson over logische niveaus kan hierbij helpen. Een kleine break-out sessie op het grasveld, waarin samen met de deelnemers het complexe stakeholderveld van een innovatie werd gevormd, leverde nieuwe inzichten op in hoe dit aan te pakken.

We hopen met deze masterclass een bijdrage te hebben geleverd aan een vergroting van kennis over de mogelijkheden van het benutten van contractinnovatie.

Benieuwd naar het volledige verslag van de masterclass? Klik hier.