TERUGBLIK || Hoe activeer je gebruikers op een communicatieplatform? Over deze vraag gingen we op 1 juli in gesprek met Ronald Helder, Cindy Hobert en Eefje de Bruijne. Zij deelden de aanpak en ervaringen vanuit Stamtafel en OZOverbindzorg. Een belangrijk uitgangspunt bij deze twee succesvolle initiatieven is dat het beoogde doel centraal staat en niet de technische oplossing. Lees hier meer over beide initiatieven of kijk de meet up terug.

 

“Niemand gaat zomaar uit zichzelf veranderen”

 

Stamtafel
Toen de vader van Ronald Helder door de ziekte van Alzheimer niet meer met zijn vrienden kon sporten en minder zichtbaar werd in het dorp, ging Ronald op zoek naar een manier om contact te onderhouden en anderen inzicht te geven in hoe het met zijn vader gaat. Hij wilde hier geen Facebook voor gebruiken en is op zoek gegaan naar een alternatief. Hieruit is Stamtafel ontstaan, waarbij zelfregie, privacy en Google-loos de basisprincipes zijn. Inmiddels zijn ruim tachtigduizend mensen aangesloten bij dit sociale (zorg)platform.

Bekijk de presentatie van Ronald.

 

OZOverbindzorg
Ook bij Cindy Hobert speelden persoonlijke ervaringen een belangrijke rol bij het ontstaan van OZOverbindzorg. Toen Cindy haar vader ziek was merkte ze dat een goede afstemming tussen zorgverleners ontbrak. “Als mantelzorger voelde ik me echt eenzaam. Er werd helemaal niet met ons gepraat.”  Maar ook vanuit haar werk als praktijkmanager van een huisartsenpraktijk zag ze dat er veel ruis zat in de afstemming tussen hulpverleners. Daarom zijn we begonnen met OZOverbindzorg. Vanuit de visie dat de cliënt in de regie moet zijn.

Bekijk hier de presentatie van Cindy.

 

SET-project Gelderse Rivieren
Vanuit Mura Zorgadvies is Eefje de Bruijne is betrokken bij het SET-project met OZOverbindzorg in de regio Gelderse Rivieren. Hier is gekozen om OZOverbindzorg in te zetten voor betere samenwerking en afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen. Belangrijk in de aanpak blijkt het bestuurlijk commitment van alle stakeholders en de implementatie via lokale netwerken. In de praktijk merken ze dat zorgverleners nog wel over de eerste drempel heen geholpen moeten worden. Als dit lukt blijken ze vaak heel enthousiast.

 

Tips voor SET-up deelnemers
In gesprek met Ronald, Cindy en Eefje gaan zij nog meer de diepte in op hoe zij mensen activeren, welke uitdagingen ze tegenkomen en hoe ze hiermee om gaan. Een aantal tips die zij hierin meegeven en in de meet up verder toelichten:

  • Zorg dat je niet alleen aandacht hebt voor ICT.
  • Werk met ambassadeurs. Laat hen vertellen hoe ze met het platform werken en wat het hen oplevert.
  • Maak het communicatieplatform onderdeel van de reguliere werkprocessen.
  • Start met een specifieke (sub)groep, zodat je goed kunt aansluiten bij de behoefte.
  • Zorg voor kleine succeservaringen in het begin.
  • Besteed veel aandacht aan het loslaten van oude gewoontes. Mensen zijn vaak gewend iets op een bepaalde manier te doen.
  • Zorg dat je ondersteuningsniveau hoog is. Reageer snel op vragen en issues. Anders stoppen mensen er mee.

 

De meet up is in zijn geheel terug te kijken via deze link.

 

Meer weten of ervaringen delen?  Op het SET-up leerplatform in de groep ‘Communicatie platform’ kun je vragen stellen n.a.v. deze meet up. Daarnaast zijn we benieuwd naar jouw ervaringen en uitdagingen. Deze kun je ook in deze groep ‘Communicatie platform’ delen.