Op 26 september vond het derde VitaValley Partner Event van 2017 plaats, met als thema ‘Voltooid Leven’. Onder andere Machteld Huber en Carl Verheijen van het ‘Institute for Positive Health’ spraken op de bijeenkomst. Ook werden er een aantal interactieve sessies begeleid door inhoudelijke experts.

Tijdens het evenement werd het thema ‘Voltooid leven’ vanuit verschillende perspectieven benaderd. Volgens Maarten Verkerk, bestuurslid van VitaValley, is voltooid leven een complex begrip. Het gaat soms inderdaad over levens die ‘voltooid’ zijn. Maar soms gaat het over levens die ‘mislukt’ zijn of ‘vol problemen’ zijn. Bij de verschillende presentaties kwam steeds naar voren dat we meer moeten omdenken voor het vinden van de antwoorden. Hierin is aandacht voor zingeving en spiritualiteit erg belangrijk.

Wanneer we het hebben over gezondheid, gaat het ook over de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en zingeving. Machteld Huber, verbonden aan het Institute for Positive Health, geeft aan dat mensen meer in gesprek zouden moeten gaan over de zin van het leven én over de zin van het sterven. Wat heb je in het leven geleerd dat je je geliefden nog mee zou willen geven?  Maarten Verkerk: “De vraag wat goed sterven is wordt nauwelijks gesteld. Er zijn veel verhalen van euthanasie en voltooid leven waarbij de familie radeloos achterblijft.”

Wilco Achtenberg, specialist ouderengeneeskunde bij Topaz, vindt dat de geneeskunde van kwetsbare ouderen zich opnieuw moet uitvinden om met voltooid leven om te kunnen gaan. En volgens Hugo Vlug, voorzitter van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers, is de balans tussen biologisch, psycho-sociaal en spiritueel heel belangrijk.

Het Partner Event was druk bezocht en er vond veel interactie plaats met de zaal. De presentaties kunt u hier bekijken. We zijn blij met wederom een geslaagd Partner Event en kijken alvast uit naar de volgende!