Op 9 januari spraken verschillende regio’s met elkaar over de bevordering van vitaliteit in eigen regio. De dag begon met ‘tips en tops’. Er zijn projecten bezig en er worden gesprekken gevoerd met regionale partners. Toch is er behoefte aan meer kennis, instrumenten en financiering. Hoe zet je als regio stappen?

Maarten Ploeg sprak over de fundamentele transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Hij zag mogelijkheden in de Health Deal Stimulering Gezondheid en het project de mantelzorger als werknemer. Robbert van Bokhoven (Pharos) benadrukte de kansen van eHealth voor achterstandsgroepen. Hij vindt het vreemd dat we voordelen van eHealth onbenut laten voor de mensen die er het meest baat bij hebben. Miriam Vollenbroek (Vitaal Twente) illustreerde hoe zij met haar bestuur  de ambitie ‘Twente, de vitaalste regio van Nederland’ wil realiseren. Ze maakte zichtbaar welke activiteiten en projecten met wie nodig zijn en erkende dat samenwerking hierin erg belangrijk is. De presentatie van Conchita Hofstede over de learning community Vitale Regio sloot hier goed bij aan. Met een learning community wordt een vertrouwd netwerk gecreëerd. Deelnemers doorlopen dezelfde stappen en wisselen kennis en ervaringen uit.

Na deze informatieve bijeenkomst wilden de regio’s graag samen optrekken. Met ruim tien regio’s  zullen we een learning community starten. Zo blijven regio’s werken aan hun eigen projecten én blijven ze kennis delen met relevante partners.

De presentatie is hier te downloaden.