Er bestaat een ruim aanbod aan technische hulpmiddelen die helpen om veilig en comfortabel zelfstandig te wonen. Maar wie heeft voldoende overzicht om een overwogen keuze te kunnen maken? Vanuit die vraag zijn bewoners en professionals uit IJsselmonde op het idee gekomen om een Keuzegids Thuistechnologie te maken. Het eerste exemplaar van deze gids is vandaag aangeboden aan wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie).

Het gaat vaak om kleine, praktische oplossingen, die ouderen en mensen met een beperking kunnen helpen om hun zelfstandigheid te bewaren. De Keuzegids Thuistechnologie helpt bewoners en zorgprofessionals om te bepalen welke technische hulpmiddelen het beste kunnen worden ingezet om zelfstandig wonen gemakkelijker te maken voor ouderen of mensen met een beperking. De gids beschrijft concrete belemmeringen, zoals slechthorendheid of slecht ter been zijn, en geeft suggesties voor technische oplossingen voor in huis. Van alle hulpmiddelen wordt aangegeven hoe ze werken en ook welke financiering hiervoor mogelijk is.

Voorbeeld
“De Keuzegids is een mooi voorbeeld van een praktische oplossing die kan bijdragen aan veilig en comfortabel zelfstandig wonen. Niet alleen de bewoners van IJsselmonde kunnen hier hun voordeel mee doen, uiteindelijk gaat de hele stad hier profijt van hebben”, aldus wethouder Ronald Schneider.

Langer Thuis
De keuzegids is één van de maatregelen uit het programma Langer Thuis. De gids is tot stand gekomen in samenwerking met het Vitaal Thuis Programma, met onder andere Actiz, VitaValley, stichting KIEN, Vilans, CZ en cliëntenorganisaties. De lijst hulpmiddelen is opgesteld op basis van 45 huisbezoeken. Alle middelen zijn in huis getest en geëvalueerd met hulp van studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam, ondersteund door de Veldacademie. Het programma Langer Thuis zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking zelfstandig kunnen (blijven) wonen. De maatregelen richten zich op geschikte woningen, een vitaal netwerk, toegankelijke wijken en voorzieningen en bundeling van nuttige informatie. Omdat de situatie in de Rotterdamse gebieden heel verschillend is, wordt per gebied bekeken wat nodig is en wat werkt. Behalve voor IJsselmonde, zijn er ook maatregelen opgesteld voor Delfshaven, Pernis en prins Alexander en wordt gewerkt aan maatwerk voor het Centrum en Hoek van Holland. Daarna komen de andere gebieden aan de beurt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl