“Er liggen nog veel kansen voor e-healthtoepassingen in de GGZ!”

INTERVIEW || In deze rubriek stellen SET-up deelnemers zichzelf en hun SET-project kort voor. Deze week