NIEUWS || Het contracteren van ‘ziekenhuiszorg thuis’ gaat niet vanzelf. Het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie betekent ook het verplaatsen van verantwoordelijkheden, risico’s en budgetten. Daarbij willen we het liefst dat de zorg ook wint aan kwaliteit en moet de kwaliteit ten minste gelijk blijven. Het anders organiseren van zorg vraagt vaak ook om innovatie in de bekostiging en dus in de contracteringsafspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Hoe kom je samen tot hybride zorg en welke afspraken over structurele bekostiging kun je maken? Hoe kun je hierin ‘gezonde’ prikkels aanbrengen om de beweging naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te stimuleren?

 

Bundeling geleerde lessen
De verschillende voorbeelden van gecontracteerde ziekenhuiszorg thuis die we de afgelopen jaren in de coalitie Vitaal Thuis en de Vliegwielcoalitie hebben gezien, zoals telebegeleiding bij hartfalen of oncologiebehandelingen thuis, maken duidelijk dat er geen standaard contracteringsmodel voor ziekenhuiszorg thuis bestaat. En ondanks dat er mogelijkheden zijn voor het contracteren van ziekenhuiszorg op afstand, blijkt het moeilijk om deze mogelijkheden grootschalig te benutten. In elke regio zijn andere partijen actief en zijn de samenwerkingsafspraken net een beetje anders. Toch zijn er wel degelijk rode draden te destilleren en laten de goede voorbeelden ons zien over welke aspecten er afspraken gemaakt dienen te worden en welke stappen daarvoor doorlopen moeten worden. De bundeling en update van deze ervaringen en inzichten hebben wij gemodelleerd tot een ‘Stappenplan Contractering’.

Dit document is tot stand gekomen door de gebundelde ervaringen bij de coalitie Vitaal Thuis van VitaValley, de Vliegwiel coalitie van de Patiëntenfederatie en het National eHealth Living Lab (NeLL).

 

Samenvatting en verdieping
Lees de samenvatting van het Stappenplan Contractering Vitaal Thuis. Wil je meer achtergrond, uitleg en voorbeelden bij elke stap? Zie dan hier het verdiepingsdocument.