De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is sinds 1 maart geopend. Er is veel belangstelling voor de regeling en steeds meer zorgaanbieders, zorginkopers en samenwerkingsverbanden gaan aan de slag met een aanvraag, waarmee ze bestaande e-health toepassingen kunnen opschalen en borgen in het zorgproces. Zo kunnen meer mensen met een chronische ziekte of beperking (of een groot risico daarop) langer thuis blijven wonen.

Wellicht oriënteert u zich ook op de mogelijkheden die de regeling biedt? Of heeft u reeds een informatiebijeenkomst over SET bezocht, die we door het land heen organiseren? Op de website van ZonMw www.zonmw.nl/set vindt u actuele informatie, aankomende bijeenkomsten en veelgestelde vragen. Op de website hebben we ook een inspiratielijst e-health geplaatst en bieden we een pagina met voorbeelden van samenwerkingen in een innovatiecluster, met handige tips over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en een praktisch rekenvoorbeeld.

Aanvraag indienen
Onlangs is de eerste subsidietoekenning binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) toegekend aan revalidatiecentrum Basalt. Met een ambitieus plan kunnen zij nu een belangrijke stap voorwaarts maken in de dagelijkse toepassing van e-health in de revalidatiebehandeling. Overweegt u ook een aanvraag voor SET in te dienen? Via het e-loket op www.rvo.nl/set kunt u een quickscan en aanvraag indienen.

In 2019 zijn er vier commissievergaderingen gepland waar de ingediende aanvragen worden beoordeeld. De aanvraag dient dan uiterlijk ingediend te zijn in week 31 (29 juli t/m 4 augustus) of week 41 (7 t/m 13 oktober) van dit jaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.