Bijdrage aan 1ste dag studiereis VitaValley bij gastheer Carintreggeland

HENGELO  – 31 maart jl., de 1ste dag van een tweedaagse studiereis, georganiseerd door VitaValley -voor samenwerkingspartners van VitaValley- sprak staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de keuzes en uitdagingen in de langdurige zorg. De deelnemers van de studiereis waren te gast bij Carintreggeland. Doel van de studiereis was het voeren van een gezamenlijke discussie over het Nederlandse zorg- en innovatiebeleid. Bij Carintreggeland zijn tal van innovatieve initiatieven ontwikkeld, die gepresenteerd zijn aan de deelnemers. Staatssecretaris Van Rijn sprak over het belang van innovaties in de zorg waarbij met name wordt gekeken wat het de eindgebruiker oplevert.

Van systemen naar mensen
Het was voor de staatsecretaris de derde keer dat hij in Twente was en het viel hem op hoe actief deze regio denkt over samenwerken en innovatie en de veelheid aan initiatieven die daar uit voort komen.

De staatssecretaris vertelde in zijn inleiding dat Den Haag denkt over het op een hoger plan brengen van innovatie in de zorg. De verwachting is dat de minister en staatssecretaris in het najaar komen met een zorginnovatie agenda. “De samenleving gaat andere zorgvragen stellen en die zullen dwars door de huidige systemen heen gaan. Daar willen we op inspelen”, aldus de staatssecretaris. “Vaak gaan wij nog uit van systemen in plaats van wat het de eindgebruiker oplevert”. Als voorbeeld gaf de staatssecretaris het systeem van ZorgZwaartePakketten waarmee financieel gerekend wordt in de langdurige zorg. “Maar mensen zijn geen ZorgZwaartePakketten”!

In antwoord op de informatie dat binnen het VitaValley Netwerk innovatie hoog op de agenda staat, deed hij de suggestie om bij innovatiedoelstellingen altijd helder te beschrijven waar men over vijf jaar wil zijn, niet te denken in systemen maar in termen van “wat heeft de eindgebruiker hieraan”.

Innovatieve projecten voor het voetlicht
De deelnemers aan de studiereis kregen deze 1ste dag, een aantal presentaties van innovatieve projecten die binnen Carintreggeland vorm hebben gekregen. Veel van deze projecten hebben te maken met het besluit van het kabinet om wonen en zorg te scheiden. Carintreggeland is in een vroeg stadium begonnen in te spelen op deze wijzigingen in de maatschappelijke omgeving. Zo zijn er nieuwe woonconcepten ontwikkeld waar mensen zowel met als zonder zorg kunnen wonen en waar de nieuwste zorgtechnologie wordt toegepast. Er zijn verschillende preventieprojecten gestart, samen met partners in de regio, ter ondersteuning van kwetsbare burgers en sociale wijkteams. Gezondheid, participatie en zelfredzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Foto: Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij zijn bezoek aan Carintreggeland