Tijdens het Health Valley Event werd de Health Deal ‘Stimuleren gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ ondertekend. Deelnemers beloven zich in te zetten om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Een van de concrete doelen uit de health deal is dat in 2020 10% van Nederland e-health heeft gebruikt voor persoonlijke preventie.

De Health Deal werd symbolisch ondertekend tijdens de plenaire opening van het Health Valley Event. Op het podium stonden Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, Geert-Jan van Loenen namens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Maarten Ploeg, programmadirecteur van VitaValley. Ook presentator Dolf Jansen werd enthousiast en tekende symbolisch mee.

Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’:

  • Àlle Nederlanders doen mee
  • Pilots achterstandsgroepen
  • Focus op zelfregie en zelfstandigheid
  • Betrouwbaar gezondheidsadvies op basis van eigen gegevens
  • Verbinding naar de leefomgeving & maatwerk ondersteuning
  • Duurzame financiering

Health Deals zijn samenwerkingsverbanden tussen Rijksoverheid en publieke en private partijen en dus non-concurrentieel en non-exclusief. Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen.

Deelnemende partijen: Ministeries van VWS en EZK, Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Menzis Beheer, Nederlandse Hartstichting, Stichting Diabetes Fonds, Stichting Longfonds, Nierstichting Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, NIPED Prevention B.V., Nederlandse Public Health Federatie, Stichting Institute for Positive Health, Stichting VitaValley (programmadirectie)