Onderzoek van het CBS, het RIVM en de GGD’en toont aan dat 15 – 35% van de Nederlanders de eigen gezondheid als minder dan goed ervaart. Hier ligt ruimte voor verbetering. Bovendien beschrijft de WRR in haar rapport dat de gezondheidsverschillen binnen Nederland niet verminderd zijn. Met de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijk preventie via e-health’ zetten deelnemende partijen zich in om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor iedereen. Zo dragen we bij aan een gezonder Nederland.

Het programma Vitaal Leven van VitaValley richt zich op het duurzaam bevorderen van vitaliteit. Preventie is daarbij van groot belang. Niet alleen maakt preventie de zorg betaalbaarder, het bevordert ook de kwaliteit van leven.

Zowel het onderzoek van het CBS, het RIVM en de GGD’en als het rapport van de WRR beschrijft dat er verspreid door Nederland grote verschillen bestaan in gezondheid. De WRR stelt daarnaast in haar rapport dat we ons daarbij voornamelijk moeten richten op mensen die dat het meest nodig hebben. Pharos sluit zich daarbij aan en werkt samen met VitaValley in het project Stimulering gezondheid achterstandsgroepen door persoonlijke preventie via e-health.

Met de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’ overwinnen deelnemende partijen knelpunten om e-health toepassingen toegankelijk te maken voor álle Nederlanders. Ondanks de mogelijkheden die e-health instrumenten hebben, zijn ze nu namelijk nog niet voor iedereen toegankelijk. Er zijn een aantal knelpunten. Allereerst de kwaliteit en betrouwbaarheid van healthchecks, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking. Ten tweede de financiering ervan, zodat de instrumenten voor alle Nederlanders beschikbaar zijn. En ten derde de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden. Met deze Health Deal beloven deelnemers zich in te zetten om deze knelpunten weg te nemen.

Benieuwd naar de stand van zaken? Lees hier meer.