In mei mochten we u berichten dat we met diverse partijen werkten aan de Health Deal Prevalidatie. In de afgelopen maanden spraken we met (academische) ziekenhuizen, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en fondsen. Zo’n 25 partijen wilden de Health Deal sluiten om zodoende belangrijke knelpunten op weg naar opschaling samen te kunnen oplossen.

Helaas gaf VWS op een laat moment onverwacht te kennen dat zij uiteindelijk geen Health Deal wil sluiten. Samen met veel andere partijen wil VitaValley zich blijven inzetten voor fitheidsbevordering rondom operaties (ook wel prevalidatie of prehabilitatie genoemd). We hopen u daarover nog dit jaar te berichten. Voor informatie neemt u contact op met Maarten Ploeg: mploeg@vitavalley.nl.