NIEUWS || Zorg anders inrichten, bijvoorbeeld met behulp van de inzet van zorgtechnologie en innovatie, heeft invloed op allerlei facetten van een organisatie. Waaronder de bekostiging en contracteringsafspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Voor hybride zorg is er nog geen standaard contracteringsmodel. Dat is in de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Gelukkig zijn er wel veel goede voorbeelden waaruit een rode draad te destilleren is. Die rode draad vind je terug in het vernieuwde Stappenplan Contractering. 

 

Nell, VitaValley en het Vliegwiel ontwikkelden in 2021 de eerste versie van het Stappenplan Contractering. In deze nieuwe versie in 2023 hebben we de meest bruikbare zaken behouden, het basismodel gehanteerd en aangevuld met actuele informatie en ontwikkelingen.

Stappenplan Contractering
Hoe kom je samen tot hybride zorg en welke afspraken over structurele bekostiging kun je maken? Hoe kun je hierin ‘gezonde’ prikkels aanbrengen om de beweging naar de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te stimuleren? Daar geeft het Stappenplan Contractering antwoord op.

Stappenplan Contractering

Verdiepingsdocument
Voor meer achtergrond, uitleg en voorbeelden verwijzen we je graag naar het verdiepingsdocument. Let wel: dit document is in 2021 tot stand gekomen en kan op enkele punten verouderd zijn.