P E R S B E R I C H T ||

Vijf jaar SET-up:
‘Magazine onthult lessen en impact van het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis’

 

Ede, 2 oktober 2023 – Ter afsluiting van de officiële SET-up ondersteuningsperiode 2019-2023 is tijdens het SET-up Festival op 28 september jl. de schijnwerper gericht op de cruciale rol van SET-up in het bevorderen van het succes van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Het bijbehorende SET-up magazine, dat VitaValley feestelijk lanceerde tijdens het festival, biedt diepgaand inzicht in de geleerde lessen, overwonnen obstakels, inspirerende praktijkvoorbeelden, een impactanalyse en benadrukt de kracht van de Community of Practice. Opvallend is de hoge algemene tevredenheid over het SET-up ondersteuningsprogramma, met een gemiddeld cijfer van 7,9.

 

Het magazine biedt ruimte aan SET-up-deelnemers om hun perspectief te delen. Zo benadrukt een deelnemer: “We hebben in Nederland de neiging overal het wiel opnieuw uit te vinden en er gaat ontzettend veel geld verloren aan de partijen die ertussen zitten, zoals consultancybureaus. Een leernetwerk helpt om deze ‘kloof’ te overbruggen en informatie, kennis en kunde uit te wisselen.

Lea Bouwmeester, voorzitter van de onafhankelijke beoordelingscommissie van de SET-regeling, deelt ook haar perspectief: “De kracht van SET-up ligt in de uitwisseling van kennis en de ondersteuning die geboden wordt. Dit horen we steeds opnieuw in gesprekken met zorgaanbieders, financiers, en deelnemers van de SET. Het creëerde een veilige omgeving om succesverhalen te delen en uitdagingen aan te gaan, en om te leren door te doen. Ik was onder de indruk van de groei die zorgaanbieders doormaakten.”

Statistieken in het magazine onderstrepen de impact. Bijna alle organisaties die de SET-subsidie ontvingen maakten gebruik van het SET-up ondersteuningsprogramma bij de implementatie van hun projecten. Het leernetwerk van SET-up bereikte meer dan 1500 deelnemers uit diverse sectoren. Het SET-up ondersteuningsprogramma begeleidde meer dan 150 projecten, met het potentieel om de levens van meer dan 250.000 mensen te verbeteren. Een voorlopige impactanalyse van Zorgvuldig Advies toont aan dat het ondersteuningsprogramma veelzijdig is en dat de diverse activiteiten, zoals de online bijeenkomsten over specifieke onderwerpen en de interactiemogelijkheden op het online leernetwerk, van groot belang waren. Onderwerpen, zoals duurzame implementatie, structurele financiering en e-health en technologie, bleken bijzonder relevant te zijn. De algehele tevredenheid over SET-up was hoog, met een gemiddeld cijfer van 7,9.

Pim Ketelaar, bestuurder en programmadirecteur bij VitaValley, zegt over de publicatie: “Dit magazine is een waardevolle bron voor iedereen die betrokken is bij de inzet van slimme zorg en ondersteuning waarmee mensen langer thuis kunnen wonen. Het biedt een unieke kans om te leren, te inspireren en samen te werken aan een toekomst waarin technologie de zorg ontlast en mantelzorgers ondersteunt, zodat er juist meer tijd ontstaat voor aandacht en echt contact. Met oplossingen die ook echt werken, voor iedereen.”

 

Mieke Klerkx, programmamanager bij SET-up, overhandigt het SET-up magazine aan Jan Romme, vicevoorzitter van de SET-adviescommissie, en Greet Veltman, 94-jarige technologische powervrouw die op missie is om de zorg te verbeteren.

 

Het magazine is hier te lezen.

Download dit persbericht.