Tijdens de e-healthweek van 21 tot en met 27 januari 2017 zetten meer dan tachtig organisaties zich in om bekendheid te geven aan e-health. Zo ook Vitaal Thuis, een project van VitaValley. Veel Nederlanders weten namelijk niet wat e-health precies is of wat het voor hen kan betekenen. De e-healthweek is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Technologie benutten
Vitaal Thuis heeft tot doel ouderen en chronisch zieken langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar te maken. Deze technologie vindt steeds beter zijn weg naar de woonkamer. Hoe maak je zinvol gebruik van de mogelijkheden daarvan, of je nu zorg ontvangt of verleent? Tijdens de e-healthweek staan we hier bij stil. Hoe we dat doen, dat leest u later via de website van Vitaal Thuis: www.vitaalthuis.org.