Tijdens de coalitiebijeenkomst Vitaal Thuis van 29 september 2015 hebben we met ruim 40 publieke en private partijen de richting bepaald van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis tot eind 2016. De volgende onderwerpen stonden centraal:

  1. Hoe kunnen we komen tot een duurzaam financieringsmodel voor thuiszorgtechnologie?
  2. Hoe kunnen we de eindgebruikers bereiken en betrekken?
  3. Hoe komen we van implementatie tot opschaling?
  4. Hoe kunnen we zorgen dat het een markt van open, koppelbare (consumenten) technologie wordt?

Vitaal Thuis
De coalitie Vitaal Thuis heeft als doel ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis te laten wonen. Dit realiseren wij onder andere door eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar en betaalbaar te maken. Gebruikers worden middels een keuzegids in staat gesteld zelf  zorg- en welzijnsdiensten in te kopen bij een partij naar keuze. De klant kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren deze keuze. De mantelzorgers en de financieringsstromen sluiten hierop aan.

Conclusies
We kwamen tot de conclusie dat het nu zaak is – en ook mogelijk is – de implementaties in drie regio’s te intensiveren. Ook worden vanuit de publieke en private partijen werkgroepen bemenst om de randvoorwaarden verder in te vullen. Belangrijke oproep vanuit de groep is om eigenaarschap te tonen door alle stakeholders op hun gebied. En last but not least: goed blijven luisteren naar de vraag van de cliënt en focus op vitaliteit in plaats van op zorg.

Voor Vitaal Thuis wordt momenteel een maatschappelijke kosten baten analyse gemaakt om te komen tot duurzame verdienmodellen.