ActiZ en VitaValley hebben in het VitaValley Innovatienetwerk een gezamenlijke visie ontwikkeld op Vitaal Thuis:  technologische oplossingen om veilig, verzorgd en langer comfortabel thuis te wonen.
Daarbij wordt met marktpartijen samengewerkt en vervolgstappen gezet om implementatie van oplossingen mogelijk te maken.

Thuiszorgtechnologie kan op een goede manier bijdragen zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Een gezamenlijke visie en krachtenbundeling is nodig om deze oplossingen goed te kunnen implementeren en versnippering tegen te gaan. Vitaal Thuis ondersteunt zorgorganisaties in het ontwikkelen van eigen beleid op dit gebied.

Als vervolgstap worden de mogelijkheden verkend om met de Vitaal Thuis partners te komen tot  gezamenlijke inkoopspecificaties ten behoeve van concrete oplossingen die breed geïmplementeerd kunnen worden, op basis van een gezonde maatschappelijke businesscase. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van deze nieuwe thuiszorgoplossingen zijn: open, toekomstbestendig en schaalbaar.

 “Steeds vaker zetten zorgorganisaties ICT in om cliënten beter te ondersteunen, extra veiligheid te bieden en om zorgprocessen beter te laten verlopen. Het maken van een keuze en implementeren van ICT-toepassingen in de zorg is een complex traject . ActiZ wil met Vitaal Thuis haar leden ondersteunen door de samenwerking met ketenpartijen op landelijke niveau aan te gaan.”
Prof. dr. Guus van Montfort, voorzitter ActiZ.

Download het visiedocument ‘Vitaal-Thuis’.