VitaValley en haar partners werken met Vitaal Thuis aan een doorbraak in thuiszorgtechnologie. Met behulp van eenvoudige, bruikbare en betaalbare thuiszorgtechnologie kunnen ouderen langer zelfstandig, veilig, vertrouwd en vitaal thuis wonen. Het gebruikersperspectief is leidend bij de ontwikkeling van Vitaal Thuis: wat zijn de specifieke wensen, verwachtingen en ervaringen van (toekomstige) gebruikers met betrekking tot thuiszorgtechnologie?

VitaValley onderzocht, met financiële steun van Stichting Else, in samenwerking met de experts van Waag Society en de cliënten en medewerkers van Evean, de behoeften en wensen van ouderen die langer thuis wonen. In dit exploratieve in-depth onderzoek zochten we specifiek naar de rol die technologie kan spelen om de communicatie tussen thuiswonende ouderen, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers te verrijken. Dit leverde inzicht op in de motivaties en wensen van alle betrokkenen bij de inzet van thuiszorgtechnologie. Belangrijke conclusie is dat deze behoeften erg kunnen verschillen. Daarnaast resulteerde dit onderzoek in een herbruikbare methodologie. Gebruikers zullen intensief en continu betrokken worden bij de verdere ontwikkeling en implementatie van Vitaal Thuis: thuiszorgtechnologie daadwerkelijk voor en door gebruikers.

De resultaten van dit onderzoek geven richting aan de Vitaal Thuis specificaties, waarin we de vraag naar bruikbare en betaalbare thuiszorgtechnologie vanuit de Vitaal Thuis coalitie bundelen. Met deze specificaties, die worden erkend door gebruikers, aanbieders én zorgfinanciers, zorgt Vitaal Thuis voor een doorbraak in bruikbare en betaalbare thuiszorgtechnologie.