Vital Innovators wil de impact van zorginnovaties vergroten. De toepassing van innovaties in de zorg is vaak beperkt, waardoor de impact op de kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven achterblijft. Met de huidige uitdagingen zoals de stijgende zorgvraag, het (dreigende) arbeidsmarkttekort en de stijgende zorgkosten, kunnen we ons dit niet veroorloven.

Vital Innovators is een sociale onderneming die het bereiken van maatschappelijke impact boven het maximaliseren van omzet en winst stelt. Vital Innovators streeft naar het realiseren van innovaties met een positieve bijdrage voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. Dit vanuit het perspectief van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.