Op donderdagmiddag 12 juli kwam de learning community vitale regio’s bij elkaar op ons landgoed met de toepasselijke naam ‘Groot Zonneoord’ in Ede. Met een bont gezelschap van regionale projectleiders, beleidsadviseurs, onderzoekers en een heuse vitaliteitscoach deelden we kennis en ervaringen over hoe je aan de slag kan met het bevorderen van gezondheid in met name achterstandsgroepen. Een zeer inspirerende middag, die door de aanwezigen als nuttig en interessant is bestempeld. Ook het gevoel van ‘wat gebeurt er eigenlijk al veel’ gaf veel energie.

We startten de middag met een korte terugblik door Pasquelle van Ruiten van VitaValley op de gebeurtenissen en activiteiten die nu plaatsvinden binnen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via eHealth’. Daarna nam Suzan Robroek van de Erasmus Universiteit het woord over het effectiviteitsonderzoek naar de verschillende implementatiestrategieën voor eHealth instrumenten voor persoonlijke preventie. Aansluitend verhaalde Ria Brands van MEE  over hun project waarin een coach 30 achterstandsgezinnen intensief begeleidt met een integrale aanpak. Boeiend van haar te horen welke hobbels MEE in dit project allemaal heeft moeten nemen.  Tim de Vuijst van GGD Hart voor Brabant nam ons mee in zijn onderzoek naar de factoren die bijdroegen aan een goede implementatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) in vier Brabantse gemeenten. Zo zijn de deelnemers en gebruikers positief over het gebruik van de PGC (ook al was die toen nog niet aangepast aan gebruik door achterstandsgroepen) en lijkt deze tool aan te zetten tot actie in het zelf regisseren van je gezondheid.

Na de (netwerk-)pauze nam Robbert van Bokhoven van Pharos ons mee in de mogelijkheden die eHealth biedt, juist voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De informatie en het taalgebruik moet je daarbij wel afstemmen op de doelgroep. Als laatste was Maarten Ploeg van VitaValley aan het woord. Hij vertelde over hoe je de PGC mee kan nemen in je project(aanvraag). Hij sloot de middag af met een korte toelichting over de financiering van je project. De social return on investment (SROI) methode kan hierbij helpen. Op onze buitenvergaderplaats maakten we nader kennis met deze methode in een kort simulatiespel, waarbij we kosten en baten van de verschillende stakeholders benoemden. Tussen alle voordrachten in het programma was ruim de tijd om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

We kijken terug op een geslaagde middag, waar veel ideeën en uitdagingen op een open en lerende manier aan bod zijn gekomen. De aanwezigen gaan verder in hun regio aan de slag. Met hulp van elkaar in de learning community kunnen ze dit samen effectiever realiseren.