“Afscheid nemen is altijd wat verliezen, aldus Dirk Jan Bakker.”

Op 18 februari jongstleden nam VitaValley – RvT, bestuur en medewerkers – afscheid van Dirk Jan Bakker als bestuurslid bij VitaValley. Tien jaar geleden raakte hij betrokken bij de oprichting van dit kennisnetwerk. Met zijn ervaring (medisch directeur AMC en chirurg) enthousiasme en kritische blik heeft hij voor VitaValley een stevig fundament gelegd en deuren geopend. Dirk Jan Bakker blijft voorlopig nog bij VitaValley betrokken als strategisch adviseur van het bestuur.

Maarten Verkerk, bestuurder VitaValley: “Dirk Jan heeft een grote rol gespeeld in de opbouw en uitgroei van VitaValley.”

Dirk Jan Bakker: “Afscheid nemen is altijd wat verliezen, hoe je het ook wendt of keert. Maar als ik zie hoe onze organisatie zich heeft ontwikkeld tot een stevig en bekwaam bolwerk om de, altijd lastige, zorginnovatie aan te pakken, heb ik het volste vertrouwen in een mooie toekomst voor VitaValley, die ik iedereen ook toewens.”