Zorginnovatie.nl: een open co-creatie platform voor zorginnovaties

Vandaag lanceert VitaValley de website www.zorginnovatie.nl om een nieuwe impuls te geven aan het innovatievermogen in de zorg. Zorginnovatie.nl is het eerste open platform voor zorginnovaties in Nederland gericht op co-creatie. Op dit platform wordt een open ruimte gecreëerd voor een community van innovators en stakeholders om gezamenlijk (ideeën voor) innovaties te verbeteren.

Zorginnovatie.nl
Op Zorginnovatie.nl kunnen ondernemers en initiatiefnemers hun ideeën voor innovaties in de zorg tonen aan een publiek van zorginnovators (experts, stakeholders en enthousiastelingen). Over de innovaties wordt veel informatie gegeven, waaronder uitleg over het concept, markt, onderneming, financieel en actualiteiten. Tevens worden de belangrijkste vragen van de ondernemer kenbaar gemaakt. Op basis hiervan kunnen zorginnovators ideeën, suggesties en inhoudelijk commentaar geven, waarmee de innovaties verbeterd worden.

Doelstelling platform
Zorginnovatie.nl stelt zich ten doel om de totstandkoming van innovaties in de zorg in Nederland te versnellen en te verbeteren. Acceleratie kan plaatsvinden door 1) het samenbrengen van partijen, 2) het vroegtijdig toetsen van de ideeën aan de markt, 3) het borgen dat aan criteria voor opschaling wordt voldaan, 4) het genereren van specifieke informatie en 5) het vinden van steun en financiering.

VitaValley constateert een groeiend aantal ondernemers met goede ideeën voor verbetering in de zorg, maar de ontwikkeling verloopt vaak traag bij het doorlopen van de verschillende fasen van innovatie: van idee, concept, ontwikkeling en implementatie naar opschaling. Met Zorginnovatie.nl zet VitaValley nu ook digitale mogelijkheden in om hier versnelling in te brengen.

Belang van stimuleren van zorginnovatie
Zorginnovatie is noodzakelijk om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg in de toekomst te kunnen garanderen. Het innovatief vermogen van de zorg moet worden gestimuleerd. Belemmeringen in de ontwikkeling hebben oorzaken als onvoldoende prikkels, onbekendheid met financierings- en bekostigingsconstructies en het grote aantal stakeholders dat betrokken is bij implementatie van innovatie. Door het bij elkaar brengen van een groot aantal stakeholders en het delen van kennis en ervaringen wordt het innovatieve vermogen gestimuleerd.

Toekomstige ontwikkelingen
Met Zorginnovatie.nl zet VitaValley een belangrijke stap in de strategie om meer te focussen op innovatie en ondernemerschap in de zorg. Het komende jaar wordt dit platform verder versterkt door aanpalende activiteiten als een ondernemersnetwerk ‘Ondernemen in Zorg’, strategische en thematische bijeenkomsten, investeerders bijeenkomsten, proeftuinen en een incubator.

Luisterfragment Zorginnovatie.nl te gast bij BNR Gezond – 19-11-2013, Wilco Schuttelaar te gast bij BNR Gezond met Harmke Pijpers om te praten over Zorginnovatie.nl. Arjan in ‘t Veld vertelde over de innovatie die hij heeft ingebracht, Zorgmiddelenvinder.nl