Momenteel wonen er in Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. Naar verwachting groeit dat aantal in 2030 naar 2,1 miljoen. De vraag naar zorg zal groeien, terwijl de beroepsgroep zal verkleinen. Om deze uitdaging aan te gaan riep minister Hugo de Jonge (VWS) maatschappelijke organisaties en bedrijven op om samen te werken. Dat heeft geresulteerd in het Pact voor de Ouderenzorg. Op 11 oktober vond als eerste startbijeenkomst de Parade plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaf VitaValley een pitch over contractinnovatie voor thuistechnologie.

Het Pact voor de Ouderenzorg verbindt partijen die zich inzetten voor de ouderenzorg: zorg- en welzijnsorganisaties, overheid, bedrijven, scholen en anderen. In eerste instantie sloot minister De Jonge het Pact voor de Ouderenzorg dit jaar met 40 partijen. Inmiddels is dat aantal gegroeid naar ruim 170 deelnemers. Door aandacht te geven aan nieuwe verbindingen wil het Pact voor de Ouderenzorg meer partijen enthousiasmeren om mee te doen aan het verbeteren van de ouderenzorg. Een nieuwe, kansrijke samenwerking die een zetje in de rug kan gebruiken, bieden zij ondersteuning aan.

Nederland loopt voorop in het bieden van innovatieve technologische oplossingen voor ouderen. Dat sluit goed aan bij de drie doelen van het Pact voor de Ouderenzorg: eenzaamheid tegengaan, zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen en goede kwaliteit van verpleeghuizen garanderen. In de Vitaal Thuis coalitie wordt gewerkt aan de grootschalige inzet van bruikbare, betrouwbare en betaalbare thuiszorgtechnologie. Hier kunnen we nog wel hulp bij gebruiken. Met name de duurzame bekostiging van thuiszorgtechnologie blijkt een hardnekkig obstakel. Daarom gaven Pim Ketelaar (Programmadirecteur Vitaal Thuis, VitaValley) en Pasquelle van Ruiten (Programmamanager, VitaValley) tijdens de Parade Pact voor de Ouderenzorg een pitch over contractinnovatie. Aan de hand van een casus (leefstijlmonitoring) deelden zij hun bevindingen en gingen zij met bezoekers hierover in dialoog.

Lees hier meer over het Pact voor de Ouderenzorg.