Vivian Broex en Jempi Moens zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van ANBI stichting VitaValley. In de afgelopen periode heeft VitaValley ingrijpend haar propositie veranderd en positioneert zij zich als onafhankelijk platform voor netwerkregie, coalitievorming en kennisdeling. VitaValley wil de beweging naar een landelijke infrastructuur voor gezondheid ondersteunen en zet zich in voor het oplossen van taaie vraagstukken in het ecosysteem.

Michel van Schaik, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de completering van zijn team: “Met de competenties, ervaringen en netwerken van Vivian en Jempi kan VitaValley de komende jaren met nog meer impact bijdragen aan de noodzakelijke transformaties in de zorg.” VitaValley heeft inmiddels meerdere succesvolle programma’s onder haar hoede, zoals SET-up, een ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), en 2diabeat, een programma waarin verschillende partijen de handen ineenslaan om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Daarnaast lanceerde VitaValley ter ondersteuning van de SET-COVID19 recent de Fasttrack Beeldschermzorg om organisaties te ondersteunen om in korte tijd tot goede, duurzame e-health-oplossingen te komen.

Over de nieuwe leden
Vivian Broex is voorzitter van de Raad van Bestuur bij ZorgSpectrum en bekleed al bijna 20 jaar diverse directie- en bestuursfuncties in de zorg. Het draait voor haar om goede zorg en ondersteuning voor cliënten en patiënten: de cliënten plukken de vruchten van verbeteringen en vernieuwingen.

Jempi Moens is gespecialiseerd in creatieve visie- en organisatieontwikkeling, drivers van menselijk gedrag en vitaal leiderschap. Hij is zelfstandig ondernemer, docent op het vlak van leiderschap, innovatie en organisatieontwikkeling, lid van twee adviesraden en ambassadeur van gezond leven, bewegen en zelfmanagement.

Over VitaValley
Wij zijn een onafhankelijke netwerkorganisatie, vanuit het algemeen nut gericht op een gezond en vitaal Nederland. Sinds 2004 realiseren wij innovaties met grote impact op het werk van zorgprofessionals en op de gezondheid van veel burgers. We beogen een transitie van zorg naar gezondheid en als er toch zorg nodig is, dan zo veel mogelijk op de juiste plek. Het team van VitaValley bestaat uit sterk geëngageerde, ervaren bestuurders en programmamanagers met bewezen trackrecord.
Wil je weten welke impact VitaValley in 2019 heeft gemaakt? Zie hier ons jaarverslag 2019.