NIEUWS || Sinds 2017 versnelt het Vliegwiel de opschaling van digitale zorg, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Tot nu toe lag de focus van het Vliegwiel op telebegeleiding en digitale keuzehulpen vanuit de ziekenhuizen. Maar daar komt verandering in. Per 1 februari gaan we ook aan de slag voor cliënten in de wijkverpleging. De Patiëntenfederatie Nederland en VitaValley slaan graag de handen ineen binnen het Vliegwiel programma om de opschaling van digitale zorg in de wijkverpleging de komende tijd een extra impuls te geven.

 

De Patiëntenfederatie Nederland en VitaValley slaan de handen ineen!

Afgelopen jaar zijn er al mooie stappen gezet rondom digitale zorg. Digitale innovaties ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten en het werkplezier van zorgprofessionals. In de primaire zorg zijn nog meer kansen om dit soort technologieën in te zetten. Het Vliegwiel voor digitale transformatie in de wijkverpleging stimuleert de innovatie en inzet van technologieën in de wijkverpleging.

We gaan hierbij op drie vlakken aan de slag: belemmeringen wegnemen en hulpmiddelen aanbieden, aanjagen en verbinden en het vormen van een online leernetwerk. VitaValley brengt haar kennis en expertise over digitale innovaties in de wijkverpleging vanuit o.a. het SET-up programma en Digitaal Ouder Worden in bij het Vliegwiel en is de kartrekker voor het online leernetwerk.

De eerste stap die we nu nemen is het selecteren van twee innovaties die we komend jaar zullen aanjagen. Een jury, bestaande uit cliënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen zullen twee technologieën selecteren. Deze selectie van technologieën vormt een belangrijk middel om het cliëntperspectief te borgen. Door de eindgebruiker al in stap één te betrekken komen de wensen en belangen van cliënten centraal te staan.

Het voorwerk is al gedaan. De criteria waarop technologieën worden beoordeeld staan vast en de voorselectie is al gemaakt. Beiden op basis van het rapport ‘Tijdbesparende technologieën in de ouderenzorg – overzicht voor zorgorganisaties’. De vervolgstap is het formeren van de jury. We stellen de jury samen van cliënten(vertegenwoordigers), mantelzorgers en wijkverpleegkundigen. De jury wordt voorgezeten door de Patiëntenfederatie Nederland. Ons streven is om in januari/februari 2022 de jury samen te stellen en in februari een voorgesprek te hebben. De daadwerkelijke selectie vindt plaats in maart 2022.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de jury of wil je meer informatie? Mail naar Véronique van Hoogmoed: v.vanhoogmoed@patientenfederatie.nl