Een goede, betrouwbare internetverbinding is cruciaal voor het leveren van zorg via e-health thuis. Denk hierbij aan het op afstand monitoren van mensen met een chronische hartaandoening, aan beeldzorg of het aan doorgeven van alarmen bij dialyse thuis.

NTA 8055 beschrijft prestatie-eisen voor snelheid en betrouwbaarheid van het internet in en rond de woning. NTA 8055 is een spin-off van het Vitaal Thuis programma. De NTA 8055 kan worden gezien als een opleverprotocol welke is ontwikkeld voor het ontwerpen, aanleggen én onderhouden van een internetinstallatie in woningen, zowel op installatietechnisch gebied als op de ICT protocol infrastructuur. Thuisdialyse is als casus opgenomen in NTA 8055.
Hiermee is een belangrijke stap gezet om bruikbare, betaalbare en betrouwbare zorg thuis, met de inzet van e-health, op grote schaal mogelijk te maken.

Zie het volledige persbericht hier.