De coalitie Human Driven Data (voorheen de coalitie Data Driven Jeugdzorg) krijgt steeds meer momentum. VitaValley is vanaf het begin bij dit project betrokken. De coalitie heeft als doel om sociale uitsluiting van jongeren te voorkomen. Door slim gebruik te maken van verschillende databestanden, komen jongeren die risico lopen eerder op het netvlies en kunnen instanties sneller gerichter ondersteuning bieden.

Opstart coalitie
Na het vormen van de coalitie, hebben de deelnemende partijen samen een programmaplan opgesteld. De coalitie heeft hierin een landelijke ambitie gesteld, maar met een focus op Zuid-Oost Nederland in de opstartfase. Concreet wordt gestart met het aanpakken van sociale uitsluiting en cyberpesten.

Deelnemers coalitie
Aan deze coalitie nemen de volgende partijen deel: Bijzonder Jeugdwerk, GGD, Gemeente Eindhoven, Gemeente Veldhoven, Kwadraad, Shintolabs, Lumens, GGzE, Bright Cape, Fontys, CBS en VitaValley.

Planning coalitie
Momenteel vindt een Design Sprint plaats. Deze Design Sprint zal een prototype opleveren. Vervolgens wordt het prototype geëvalueerd. Deze evaluatie zal aan de basis staan van een SROI-analyse. Met deze analyse kan vervolgens gewerkt gaan worden aan de implementatie en opschaling van de resultaten.

Meer weten?
Hiervoor kunt u contact opnemen met Pim Ketelaar (Vital Innovatorss) of Dik Hermans (VitaValley).
Ook vindt u hieronder een animatie waarin het project helder wordt samengevat: