Drie maanden geleden ondertekenden 14 partijen de Health Deal ‘Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. Ondertussen zijn de werkgroepen twee maal bijeen gekomen en zijn de werkplannen opgesteld. In de vorm van een infographic houden we u graag op de hoogte van de voortgang.

Het betreft een eerste opzet dat op basis van de exacte invulling van de Health Deal nog kan wijzigen. De infographic zal regelmatig geactualiseerd worden, zodat u de voortgang kunt volgen.

Meer informatie over de Health Deal vindt u hier.