Het Alzheimercentrum VUmc is het grootste Alzheimercentrum in Nederland en maakt deel uit van het VU medisch centrum. Kernactiviteiten omvatten patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie.

Speerpunt binnen de patiëntenzorg is het gebied van de dementie op jonge leeftijd. Per jaar worden meer dan 400 nieuwe patiënten gezien uit heel Nederland en hiervan is 60 procent jonger dan 65 jaar als de symptomen zich voor het eerst uiten.

Drie dagen per week vindt er dagdiagnostiek plaats waarbij de patiënten alle diagnostische procedures op één dag doorlopen. Gepaard aan de diagnostiek is de inventarisatie van de zorg en deze wordt op maat geboden door twee gespecialiseerde verpleegkundigen.

Speerpunt binnen het onderzoek is het ontwikkelen van biomarkers voor vroege diagnostiek en vervolgen van de ziekteprogressie alsmede toepassen van nieuwe experimentele geneesmiddelen in clinical trial verband.

Binnen het centrum is expertise voorhanden op het gebied van MRI, PET en liquordiagnostiek van dementie. Ook het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten en toepassen van ICT in de zorg zijn paradepaardjes van het Alzheimercentrum VUmc.