ONDERZOEK || Er zijn in Nederland grote gezondheidsverschillen. Voor deze gezondheidsverschillen zijn veel oorzaken te noemen die met elkaar samenhangen. Naast dieperliggende oorzaken als armoede, schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid, speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Inzicht in de eigen gezondheid en leefstijl is een belangrijk startpunt voor gezonder leven. Het project ‘Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via e-Health’ streeft ernaar om, door middel van de Persoonlijke Gezondheidscheck (van &Niped) en Mijn Positieve Gezondheid (iPH), gezondheid in beeld te brengen en zelfregie te stimuleren.

 

Onderzoek door Erasmus MC
Omdat de gezondheidssituatie per regio, per stad en zelfs per wijk verschilt, is een integrale wijkaanpak en samenwerking met regionale (lokale) coalities voor dit project van groot belang. In diverse steden in Nederland, waaronder Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Markenesse, is men inmiddels gestart met pilots. Pilotsteden kunnen, indien gewenst, meedoen aan een effect- en procesevaluatie door het Erasmus MC waarin onderzoek wordt gedaan naar de geïntegreerde e-health aanpak. Dit wordt gedaan door onderzoekers Adriana Israël en Mariëlle Beenackers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (Erasmus MC). Door middel van een vragenlijst en focusgroepen, onderzoeken zij welke effecten de aanpak heeft op de algemene ervaren gezondheid en gezondheidsgedrag zoals o.a. bewegen en voeding van de deelnemers. 

 

Over het onderzoek
Tijdens het implementatieproces onderzoeken zij, met zowel deelnemers als aanbieders, wat bevorderende en belemmerende factoren zijn geweest voor het aanbieden van de aanpak. Deze bevindingen worden gedeeld in het online leer- en innovatienetwerk zodat ook andere pilotsteden hiervan kunnen leren. Leerpunten van eerdere pilots kunnen de volgende pilots ook weer beter op weg helpen.

 

Doe je mee?
Heb je interesse om zelf een pilot te starten en om mee te doen aan het onderzoek van het Erasmus MC? Mail naar Evelien Schipper, projectleider van Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via E-health, via eschipper@vitavalley.nl. Zij zal je in contact brengen met de onderzoekers.