BLOG || In 2019 kondigen Sylvester Jenniskens, Frank van Summeren en Geert Elbers Huisartsenpraktijk.nl aan. In een interview dat in 2019 door ZelfzorgOndersteund en het NHG werd afgenomen, vertellen de drie initiatiefnemers dat hun belangrijkste doel is om de huisarts te ontzorgen bij het digitaliseren van hun praktijk. Ruim een jaar na de livegang op 1 januari 2020 blikken Frank van Summeren en Geert Elbers terug.

Ze zijn een interessant trio, de initiatiefnemers van Huisartsenpraktijk.nl. Sylvester Jenniskens is – net als Geert Elbers – huisarts en voormalig medisch directeur bij zorggroep Chronos, terwijl Frank van Summeren werkt als biomedisch wetenschapper en ook projectleider persoonsgerichte zorg is. Alledrie zijn ze geïnteresseerd in digitale zorg en innovaties in de huisartsenpraktijk. 

“Met drie verschillende zorggroepen in regio Brabant besloten we twee jaar geleden om samen de versnippering in het aanbod van digitale zorg tegen te gaan. We hebben onze middelen en kennis bij elkaar gevoegd en samen één digitale voordeur gecreëerd. Achter deze voordeur is het mogelijk om allerlei on- en offline diensten op het gebied van leefstijl en chronische ziekten te bieden, zoals gezondheidsinformatie en patiënten zelf bloeddruk en bloedsuiker te laten meten”, vertelt Frank van Summeren. 

Ontzorgen van de huisarts
Huisartsenpraktijk.nl is een stichting, geen bedrijf met een winstoogmerk. “We hebben zorggroepen als klant, niet de individuele praktijk. Met de commitment van de zorggroepen heb je ook de commitment van de huisartsenpraktijk”, zegt Van Summeren. “Inmiddels doet tweederde van de praktijken mee en zijn er meer dan duizend patiënten actief aan de slag met zelfmetingen. We focussen ons nu op partijen die graag willen aansluiten en ondersteunen hen daarbij, maar zijn absoluut tevreden met onze gebruikersaantallen tot nu toe.”

“Ons doel is: zorgen dat de huisarts zonder al te veel zelf te doen toch flink kan digitaliseren”

– Geert Elbers, huisarts en mede-initiatiefnemer Huisartzenpraktijk.nl

Ontzorgen van de huisartsen is het doel van Huisartsenpraktijk.nl, zegt Geert Elbers. “Zorgen dat de huisarts zonder al te veel zelf te doen toch flink kan digitaliseren”. Eén van de onderdelen is patiënten voorzien van professionele begeleiding bij verhoogde bloeddruk. Die begeleiding bestaat uit vier groepsbijeenkomsten met een leefstijlcoach, thuisbloeddrukmeting met een gratis leenbloeddrukmeter en de mogelijkheid tot het volgen van online leefstijlmodules. “Allemaal aangeboden vanuit de huisarts, zonder dat je daar als praktijkhouder zelf veel omkijken naar hebt. Huisartsenpraktijk.nl verzorgt in samenwerking met de zorggroepen Chronos, BeRoEmD en BIB de bijeenkomsten, biedt de online modules aan en zorgt dat de leenbloeddrukmeters worden uitgedeeld.”

Van offline naar online bijeenkomsten
De livegang van Huisartsenpraktijk.nl viel samen met de eerste corona-golf. Hoe kijken de initiatiefnemers daarop terug? “Tweeledig”, zegt Elbers. “Vanuit digitale zorg perspectief heeft corona voor een versnelling gezorgd. De behoefte bij de, doorgaans twijfelende en niet altijd even progressieve, huisartsen werd aangewakkerd. De urgentie om deze manier van zorg te bieden werd vergroot. Wij merkten dat we minder overtuigingskracht nodig hadden. Voorheen voelde het soms toch als roepende in de woestijn in onze zorggroepen met driehonderd huisartsen.”

 

Sylvester Jenniskens, Frank van Summeren en Geert Elbers, initiatiefnemers Huisartsenpraktijk.nl.
Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Sylvester Jenniskens, Frank van Summeren en Geert Elbers, initiatiefnemers Huisartsenpraktijk.nl. Tekst loopt verder onder de afbeelding.

 

Aan de andere kant heeft COVID-19 ook invloed gehad op de dienstverlening en het aanbod van Huisartsenpraktijk.nl. “We zijn van start gegaan met fysieke groepsbijeenkomsten, maar dit moest natuurlijk stil worden gelegd. Aangezien groepsbijeenkomsten wel een speerpunt zijn binnen onze dienstverlening, moesten we dit omvormen naar digitale bijeenkomsten. Gelukkig zaten ook de digitale bijeenkomsten al snel vol, een teken dat patiënten gelukkig ook deze vorm kunnen waarderen”, vertelt van Summeren. 

Elbers: “Corona heeft in die zin bij ons voor een aanscherping gezorgd. We hebben gemerkt dat de virtuele bijeenkomsten ook goed worden bezocht en gewaardeerd door onze patiënten, dus we willen dit – ongeacht hoe de wereld straks weer verandert – integreren in ons aanbod.”

De initiatiefnemers merkten wel hoe thuis bloeddruk meten in het afgelopen jaar een vlucht nam. “We hebben extra bloeddrukmeters bij moeten bestellen om aan de vraag te voldoen”, zegt Van Summeren.

 

Whitelabel websites
Op dit moment neemt Huisartsenpraktijk.nl een stuk organisatie en logistiek uit handen wanneer huisartsen aan hun patiënten zelfmetingen, inzage in dossiers of informatie over gezondheidsapps willen bieden. Elbers, Jenniskens en Van Summeren laten weten dat het de bedoeling is om alle aangesloten huisartsenpraktijken op den duur van gestandaardiseerde en zeer functionele websites te voorzien. Voor patiënten moet de site door middel van namen, kleuren en logo’s voelen als de website van hun eigen huisartsenpraktijk.

 

“Het runnen en actueel houden van een website is voor veel huisartsen niet iets waar ze graag tijd in willen of kunnen steken”

– Geert Elbers, huisarts en mede-initiatiefnemer Huisartzenpraktijk.nl

 

“Het runnen en actueel houden van een website is voor veel huisartsen niet iets waar ze graag tijd in willen of kunnen steken. Wij willen huisartsen ook daarin gaan ondersteunen. Wij bieden een website namens Huisartsenpraktijk.nl waarop huisartsen informatie kunnen opnemen, maar vullen dit aan met onze regionale redactie en informatie”, vertelt Elbers. 

Van Summeren geeft een praktisch voorbeeld: “Alle praktijken moeten de contactgegevens van de huisartsenpost in de regio up to date houden. Als ze kiezen voor onze site, dan houden wij die informatie bij en zorgen dat dit op alle aangesloten sites staat. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid om online afspraken te maken. Wij zorgen dat er een aantrekkelijke tekst staat die patiënten moet verleiden om sneller online de afspraak te maken in plaats van de telefoon te pakken. Ook daar ligt onze dienstverlening.”

Hulp bij implementatie
Welke uitdagingen kwamen de initiatiefnemers van Huisartsenpraktijk.nl in 2020 tegen? Elbers: “Wat lastig blijft, is zorgen dat patiënten en professionals goed overweg kunnen met het digitale aanbod. Er zijn altijd problemen met koppelen of inloggen. POH’s die er niet uit komen, patiënten die met vragen de huisarts mailen: we hebben gemerkt dat het belangrijk is om een aanspreekpunt te hebben waar je om (technische) hulp kunt vragen. Die persoon hebben wij inmiddels aangenomen en is altijd telefonisch bereikbaar of kan fysiek in de praktijk langskomen bij problemen. Onze ervaring is dat als je dit niet doet, je snel de wil en motivatie bij de gebruikers verliest.”

Naast het ontzorgen van de huisarts geloven Elbers en Van Summeren dat de kwaliteit van de zorg ook omhooggaat door de inzet van hun dienstverlening. “Als de POH of huisarts zijn/haar tijd op een andere manier kan insteken dan eerst bloeddruk meten of vragenlijsten af te lopen, dan kan de zorg besteed worden aan waar huisartsen goed in zijn.”

Toekomstdromen
Elbers: “Het zou mooi zijn als we niet met z’n allen het wiel opnieuw gaan uitvinden. In onze regio doen de huisartsen veelal hetzelfde: er is niet veel onderscheid. Als er andere zorggroepen willen aansluiten dan heb je hooguit wat accentverschillen. De dingen die wij nu digitaal neerzetten, kun je vrij eenvoudig wegzetten bij andere zorggroepen. We hebben met de drie zorggroepen Chronos, BeRoEmD en BIB een mooie basis, maar kunnen makkelijk opschalen.”

Van Summeren en Elbers zijn onder andere betrokken bij e-health overleg in de regio, om te kijken of er nog nauwer samengewerkt kan worden tussen de zorggroepen, gemeente, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en GGD. Waar hopen de initatiefnemers van Huisartsenpraktijk.nl over een paar jaar te staan? Van Summeren: “Als ik mag dromen, dan ga ik voor één inlog in de gehele regio. Eén digitale voordeur met nog veel meer daarachter, waarop alle disciplines in de regio zijn aangesloten en je als patiënt in controle bent.”

 

Dit interview is onderdeel van een interview-reeks over digitale zorg in de huisartsenpraktijk van het NHG en SET-up/VitaValley. Eind 2019 publiceerde Zelfzorg Ondersteund! in samenwerking met het NHG ‘Vijf voorbeelden van Digitale Zorg in de praktijk’. Ruim een jaar later interviewden we opnieuw deze koplopers om te horen waar ze nu staan en in hoeverre corona impact heeft gehad op de implementatie van digitale zorg.

Eerder verschenen in deze reeks: