WEBINAR || Ongunstige leefomstandigheden vergroten de kans op een leven met veel stress die lang aanhoudt.
Er is steeds meer bekend over de negatieve invloed van deze chronische stress op allerlei processen in het lichaam en in de hersenen. Bij aanhoudende stress worden mensen sneller ziek (fysiek en mentaal) én wordt het denk- en doen-vermogen negatief beïnvloed, zoals het vermogen om je te concentreren, te plannen of impulsief gedrag te beheersen. Dit alles maakt het moeilijker om goed voor jezelf te zorgen en de juiste keuzes te maken. Dat geldt in meer of mindere mate voor iedereen die leeft onder stressvolle omstandig- heden of gebeurtenissen meemaakt die tot veel stress leiden.

Chronische stress heeft dus een dubbel negatief effect op de gezondheid: enerzijds via de directe fysieke schade in het lichaam en anderzijds via de beperking van het denkvermogen. Chronische stress is daarmee een belangrijke factor voor het ontstaan en in stand houden van (sociaal- economische) gezondheidsverschillen.
In dit webinar staan we uitgebreid stil bij de definitie van chronische stress en de gevolgen daarvan. Er worden ook concrete handelingsperspectieven voor professionals besproken en we bespreken de uitkomsten van een aantal wijksessies met mensen die (chronische) stress ervaren.

In juni organiseren de het tweede webinar van de reeks waarin we weer een kant belichten van gezondheidsverschillen en het terugdringen daarvan.

Je bent van harte uitgenodigd.

Webinar 2: ‘Leven met ongezonde stress’
Dit webinar vindt plaats op 22 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur.
Aanmelden kan via deze link: https://www.pharos.nl/agenda/webinar-leven-met-ongezonde-stress/

Heel graag tot dan!
Het team van VitaValley,
Evelien Schipper – projectleider van Stimuleren Gezondheid Kwetsbare Groepen door Persoonlijke Preventie via E-health
en Pharos,
Mohammed Azzouz – Programmamanager eHealth | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

 

Bekijk het vorige webinar terug: Webinar ‘Een Gezond en Actief Leven Akkoord voor en met woners | Pharos | 20 april 2023 – YouTube