In 2014 maken zorginstellingen en beleidsmakers belangrijke keuzes over de organisatie van preventie, gezondheid, zorg en welzijn. Dat kan kansen bieden aan nieuwe vormen van zorg, zoals e-health. Deze kansen wil Zorg voor innoveren benutten om de zorg slimmer in te richten. En e-health in te zetten waar dat meerwaarde heeft. Hiervoor is meer inzicht nodig in de kansen voor financiering van e-health. En de knelpunten die investering in e-health in de weg staan. Praktijkvoorbeelden zijn heel geschikt om dat duidelijk te maken. Daarom roept Zorg voor innoveren zorgvernieuwers, verzekeraars en zorgprofessionals op om kansen en belemmeringen te delen op de Wegwijzer Financiering E-health . Zo kan zorgvernieuwend Nederland elkaar inspireren en zoeken naar oplossingen.

Hierdoor willen we specifieke knelpunten voor financiering van e-health op de agenda te zetten binnen de organisaties die samen Zorg voor innoveren vormen: het ministerie van VWS, het College voor Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw. En bij  andere betrokken organisaties in de zorg. Op die manier zorgen beleid en praktijk er gezamenlijk voor dat e-health de ruimte krijgt die het verdient.

Via www.ehealthfinanciering.nl nodigt Zorg voor innoveren iedereen uit een praktijkvoorbeeld in te dienen. Dat kan rechtstreeks, via meld kansen en meld knelpunten.

Vervolgens denken Zorg voor innoveren en andere partners in de zorg mee hoe we de gezondheidszorg slimmer kunnen organiseren met e-health en hoe we knelpunten kunnen oplossen. Elke maand maakt Zorg voor innoveren de balans op van de praktijkvoorbeelden die bij ehealthfinanciering.nl binnenkomen. Via de maandelijkse nieuwsbrief van Zorg voor innoveren worden ze breed verspreid onder zorgvernieuwend Nederland. Tijdens de netwerkbijeenkomst in juni worden de eerste tussenresultaten gepresenteerd. En in oktober sluit Zorg voor innoveren de campagne af met een (digitale) publicatie, waarin de beste praktijkvoorbeelden zijn gebundeld.