VitaValley, WDTM, NEN en Nictiz zijn de initiatiefnemers voor een traject over ‘Slimme zorg thuis’. Zij starten met een veldnorm voor telebegeleiding bij chronisch hartfalen. U bent uitgenodigd om mee te praten.

 

De inhoud van de norm wil antwoord geven op verschillende actuele vraagstukken rondom slimme zorg thuis:

  • Hoe maak je als zorgaanbieder een verantwoorde keuze voor een oplossing voor ‘slimme zorg thuis’ of zorg op afstand?
  • Waar moet deze oplossing aan voldoen en waar moet in voorzien worden? Hoe kan dit worden gewaarborgd?
  • Welke eisen stellen we aan de omgeving waar de oplossing wordt gebruikt en aan de beschikbaarheid voor life critical toepassingen?
  • Welke eisen stellen we op het terrein van veiligheid en privacy bij de uitwisseling van informatie?
  • Hoe verdeel ik de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de betrokken (keten)partijen?
  • Welke eisen stellen we aan de (uitgifte van) apparatuur en infrastructuur en de beschikbaarheid van de producten en diensten?

Het traject
Het normontwikkelingstraject sluit aan op het Europese ketensamenwerkingsmodel en verwijst waar mogelijk naar bestaande specificaties en standaarden. Het resultaat is een Nederlandse veldnorm met heldere, toetsbare kwaliteitscriteria die:

  • een overzicht geeft van wat er geregeld moet zijn (en wat daar al voor is);
  • kan dienen als richtlijn voor programma van eisen t.b.v. leveranciers (t.o.v. zorgaanbieders) en t.b.v. zorgverzekeraars (t.o.v. zorgaanbieders);
  • een bruikbare uitwerking biedt van het toetsingskader van eHealth IGJ en de VWS visie Medische Technologie;
  • mogelijk kan dienen als basis van een keurmerk.

Deelname
Goede vertegenwoordiging van zorgverleners en zorginstellingen is essentieel. De initiatiefnemers nodigen hen van harte uit deel te nemen. Deelnemende partijen beslissen gezamenlijk over de inhoud en leveren expertise voor het maken van de veldnorm. Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Zorg & Welzijn, e-mail zw@nen.nl of via de website van de NEN.