We worden steeds ouder en hebben een langere periode zorg en ondersteuning nodig. Aan de andere kant willen we graag zolang mogelijk voor onszelf kunnen zorgen, zelfstandig en zelfredzaam blijven. ICT-innovaties kunnen hieraan bijdragen. Het VitaValley-consortium is met de opschaling van PAZIO tot een regionaal portaal één van de vier initiatieven die de komende periode bij de opschaling ondersteund wordt door ZonMw om via digitale zorg dichter bij de burger te brengen en zelfredzaamheid te ondersteunen.

ZonMw heeft tijdens de eindejaarssociëteit van ECP de vier initiatieven bekend gemaakt die in het kader van het doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ worden ondersteund. VitaValley realiseert in samenwerking met PAZIO, PAZIO Cliëntenpanel, U-zorg, Gezondheidscentrum Maarssenbroek, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Economic Board Utrecht de opschaling van het gezondheidsportaal PAZIO van lokaal naar regionaal en landelijk niveau. Het initiatief is daarmee verzekerd van een belangrijke basis voor succes: betrokkenheid bij alle relevante stakeholders. Door samenwerking in een consortium worden de krachten gebundeld om heel Nederland snel en gemakkelijk toegang te geven tot digitale zorg.

PAZIO is een platform dat de online zorg- en welzijnsdiensten van meerdere zorgaanbieders bundelt voor de patiënt. Patiënten (o.a. ouderen en chronisch zieken) krijgen met PAZIO gemakkelijk toegang tot al hun online zorg- en welzijnsdiensten. Dit bevordert de zelfredzaamheid van patiënten in de thuissituatie. Tegelijkertijd kunnen professionals door integratie blijven werken in hun eigen systeem. PAZIO kenmerkt zich door toegankelijkheid (single sign on), herkenbaarheid (white label) en overzichtelijkheid (één digitaal point of care) voor gebruikers. Het platform werkt al o.a. in de regio Utrecht.