De toekomst is mobiel. Vooralsnog lijkt er geen einde te komen aan de opmars van mobiel internet smartphones en tablets. Ook in de zorg: er ligt een geweldig potentieel om de zorg met mobiele toepassingen beter, efficiënter en ook leuker te maken. Voor VitaValley en haar partners is mobile health (ofwel m-health) dan ook een belangrijk onderwerp.

Dankzij m-health kan de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon beschikbaar worden gesteld. Dat scheelt tijd en maakt de zorg veiliger. Met het UMC Utrecht werkt VitaValley samen aan het ontwikkelen van het Medical App Co-Creation Center, één plek waar integraal zorg apps ontwikkeld, getest en onderzocht worden. Een mooi voorbeeld: Nursemapp een app waarmee alle vitale gegevens aan het bed beschikbaar zijn.

Vruchten plukken
Inmiddels zijn er tienduizenden gezondheids gerelateerde apps beschikbaar. Van calorieëntellers tot zelfmanagement apps voor bijvoorbeeld diabetici, van gimmick tot klinisch bewezen. De heilige graal: m-health toepassingen die door patiënten, zorgverleners én zorgverzekeraars omarmd worden. Nog maar weinig toepassingen zijn echt ingebed in een netwerk van zorg, waar patiënten én professionals in participeren. En dat is een absolute voorwaarde om de lonkende m-health vruchten te plukken. Een goed voorbeeld van hoe het kan: BLink van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, een mobiel meet- en weetsysteem voor uitwisseling van bloedsuikerwaarden, geïntegreerd in het ziekenhuis EPD. Met Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoekt VitaValley de mogelijkheden tot het verder opschalen en doorontwikkelen van de door het ziekenhuis ontwikkelde e-zorg toepassingen. Met als doel: maximaal maatschappelijk rendement.

Bring your own device
Als onderdeel van Vitaal Thuis worden de mogelijkheden onderzocht voor het gebruiken van mobiele toepassingen waarmee mensen langer veilig, verzorgd en vitaal thuis kunnen blijven wonen. Mobiele alarmering heeft als voordeel dat deze overal werkt zodat mensen niet aan huis gebonden zijn voor een veilig gevoel. Hierbij gaan we uit van het Bring Your Own Device principe: het gebruiken van reeds beschikbare consumenten apparatuur (zoals smartphones en tablets) waardoor geen nieuwe (dure) kastjes en verbindingen nodig zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijk brede implementatie van thuistechnologie.

Voor meer informatie over de m-health initiatieven van VitaValley, neem contact op met Pim Ketelaar (pketelaar@vitalinnovators.nl).