NIEUWS || Eén van de grootste uitdagingen bij het implementeren van technologie blijft de bereidheid van zorgmedewerkers om hiermee aan de slag te gaan. Dat wordt vaak versterkt door de, soms beperkte, digivaardigheden van zorgprofessionals. iNurse Peter Hendrikx geeft 5 praktische tips voor het ondersteunen van zorgmedewerkers bij digitale innovaties.

 

Peter Hendrikx is van huis uit verpleegkundige. De afgelopen tien jaar werkte hij voor Omring, waarvan de eerste vijf in het hospice van Omring in Den Helder. “Al een paar jaar geleden zag ik daar hoe techniek ons werk en de zorg voor patiënten kon verbeteren. Al was het maar om mensen via Skype nog even dichter bij elkaar te kunnen brengen.”

Wanneer Omring start met de implementatie van beeldbellen, wordt Peter gevraagd of hij daarbij kan helpen. Al snel neemt dit implementatieproject en het ondersteunen van zijn collega’s bij het verbeteren van hun digivaardigheden zoveel tijd in beslag, dat hij stopt bij het hospice en fulltime als iNurse aan de slag gaat binnen Omring. “De naam iNurse komt van mijn collega Kitty de Jong. Het takenpakket van de iNurse hebben we landelijk samengesteld. Ik ben betrokken bij alle digitale innovatieprojecten. Ik breng enerzijds de ervaring van een zorgmedewerker mee, maar ook kennis over digitale zorg. Eén van mijn belangrijkste taken is de medewerkers begeleiden bij het inzetten van deze technologie.”

 

Trainingen, webinars en ‘How to’ filmpjes
Dat kan gaan om technologie die simpelweg noodzakelijk is op de werkvloer. Wanneer het niet per se gaat om het overtuigen van medewerkers, maar om zorgen dat de meeste mensen zo snel en goed mogelijk met een bepaalde technologie aan de slag kunnen, draait het vooral om heel veel informatie en uitleg.

Een goed voorbeeld daarvan was de inzet van een tool als Teams ten tijde van Corona. “Van de ene op de andere dag moesten we vorig jaar alle communicatie die normaal face-to-face plaatsvond via Teams plaats laten vinden. We waren net overgegaan op een nieuw elektronisch cliënten dossier, dus die timing was niet ideaal. We besloten om eerst mensen te trainen in het gebruik van Teams, zodat we daarin vervolgens de training met het nieuwe ECD plaats konden laten vinden. Ik heb ‘How to’ filmpjes gemaakt om uit te leggen hoe Teams werkt, webinars gehouden en veel trainingen aangeboden waar mensen op hun eigen moment bij konden aansluiten.”

 

Werk met digitale buddy’s op de werkvloer 
Binnen Omring wordt gewerkt met zogeheten digicoaches. Dat zijn zorgmedewerkers die naast hun dagelijkse zorgtaken tijd vrijmaken om hun collega’s te ondersteunen met praktische technische issues op de werkvloer. Die digicoaches zijn erg waardevol gebleken en ik zou de inzet daarvan aan iedere zorgorganisatie aanraden. Bij veel organisaties zie je nog steeds grote groepen zorgverleners die moeite hebben om mee te komen met de techniek, maar niet goed weten wie – en op welk moment – ze hiervoor kunnen vragen om hulp. Als je mensen koppelt aan een eigen digicoach of buddy is de drempel om hulp te vragen kleiner en zie je dat mensen veel sneller nieuwe technologie omarmen.

 

Overtuigen start met goede informatie 
Bij bepaalde innovaties is het eerst noodzakelijk om (alle) zorgmedewerkers te overtuigen van de inzet van deze technologie, nog voordat men er feitelijk mee aan de slag wil of kan gaan. Hoe pakt Peter dit aan? “Binnen Omring hebben we een opleidingsmodule e-health ontwikkeld. Binnen die module proberen we zorgmedewerkers op een andere manier naar technologie te laten kijken en zo die weerstand om te buigen. Zie het als een kans in plaats van als een bedreiging. De opleiding wordt altijd goed bezocht en we zien dat de meeste mensen de module met een veel positievere kijk op technologie afsluiten dan dat ze erin gaan.”

 

“Binnen Omring hebben we een opleidingsmodule e-health ontwikkeld. Binnen die module proberen we zorgmedewerkers op een andere manier naar technologie te laten kijken en zo die weerstand om te buigen” 

– Peter Hendrikx, iNurse bij Omring

 

Bespreek uitdagingen en oplossingen met medewerkers  
Een belangrijk onderdeel van de opleidingsmodule e-health is het gezamenlijk bespreken van uitdagingen op de werkvloer, vertelt Peter. “Aan alle deelnemers wordt gevraagd om van te voren een probleem aan te leveren wat ze graag opgelost zouden zien – dat hoeft niet per se digitaal te zijn. Aan het einde van de module gaan we digitaal in groepjes uiteen, worden de problemen besproken én gaan we gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Die problemen en oplossingen worden vervolgens ingebracht in het Innovatie lab van Omring. We proberen hiermee duidelijk te maken dat we de input van onze medewerkers waarderen en dat we hen serieus nemen. Dat is een belangrijke drijfveer om mensen daadwerkelijk enthousiast te krijgen om met innovatieve oplossingen aan de slag te gaan.”

“Het betrekken van de medewerkers in het proces komt bijvoorbeeld ook terug bij de selectie van het nieuwe elektronische aftekensysteem. Dit systeem wordt op regionaal niveau geïmplementeerd, waardoor er dus veel verschillende belangen moeten worden behartigd. Maar ook in dat scenario zorgen we ervoor dat bij de definitieve keuze de mensen die er daadwerkelijk mee gaan werken worden betrokken.”

 

Investeer in ondersteuning op de werkvloer  
“Mijn grote voordeel is dat ik als iNurse vrij kan bewegen. Mijn urenverantwoording ziet er nu eenmaal anders uit dan die van een medewerker aan het bed. Een collega wegwijs maken in het ECD zou je kunnen beschouwen als niet productieve uren, dus zal men minder gemotiveerd zijn om rustig de tijd te nemen voor mensen die minder digivaardig zijn. Stel je bent een wijkverpleegkundige en je ziet dat je collega niet goed mee kan komen met de Medido, dan kan het soms lastig zijn om daar tijd vrij voor te maken in een drukke werkdag. Als iNurse kan ik – zelfs als iemand een uur lang de tijd nodig heeft om het ECD echt te snappen – de tijd hiervoor nemen, omdat we weten dat we daar als organisatie vervolgens de meeste profijt van hebben.”

 

Lees ook