SROI verkenning bij Pieter van Foreest

KENNISDELING || In het SET-project van Pieter van Foreest wordt de toepassing Zo-Dichtbij benut voor de intake van nieuwe cliënten. Zo-Dichtbij is een ‘digitaal kluisje’, een app waarmee mensen gegevens over zichzelf kunnen opslaan. Om mogelijkheden voor structurele financiering na afloop van de SET-subsidie te verkennen, heeft Pieter van Foreest een SROI verkenning met ondersteuning vanuit SET-up gemaakt. Hier delen we ervaringen en uitkomsten van dit traject.

 

Waarom deze SROI verkenning?
Ad Blom, manager innovatie en expertise bij Pieter van Foreest, geeft aan: “Wij waren op zoek naar een beter alternatief voor een “harde business case’, omdat bij innovaties in het algemeen de business case pas later helder wordt. We kwamen via VitaValley de SROI op het spoor en vonden daar voldoening in omdat de ‘zachte’ opbrengst en input de hoofdzaak vormen in de berekening.”

 

“Door de tijd te nemen en met alle deelnemers vanuit ieders perspectief de verwachtingen te bespreken kom je tot een consensus en deze ‘onderbuik gevoelens’ en ervaringsfeiten worden dan omgerekend naar euro’s.”

– Ad Blom – Manager innovatie en expertise bij Pieter van Foreest

Hoe is dit traject ervaren?
Vanuit VitaValley zijn een aantal sessies georganiseerd met deelnemers vanuit Pieter van Foreest, Zo-Dichtbij en DSW. “Het traject was leerzaam en positief” zegt Ad. “Door de discussie wordt de inhoud van het project scherper. Door de tijd te nemen en met alle deelnemers vanuit ieders perspectief de verwachtingen te bespreken kom je tot een consensus en deze ‘onderbuik gevoelens’ en ervaringsfeiten worden dan omgerekend naar euro’s.”

 

Wat heeft het opgeleverd?
De SROI analyse laat een gezonde SROI ratio zien. Elke geïnvesteerde euro levert € 3,60 op aan maatschappelijk waarde. De verkenning laat echter ook zien dat de kosten en baten niet vanzelf gelijkmatig bij de belanghebbenden vallen. De zorgorganisatie moet vooral investeren, terwijl de baten vooral bij de cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraar terecht komen.

Ad geef aan dat de verkenning veel heeft opgeleverd. “Het geeft inzicht in opbrengst, maar ook dat duurzame bekostiging erg lastig is en blijft. Het is jammer dat een applicatie die zo veel potentie heeft en omgerekend tussen de 25 en 40% aan efficiëntie niet zo maar bekostigd wordt na de subsidie (SET).”

 

Hoe nu verder?
Een vervolgstap is dat Pieter van Foreest een aanvraag wil doen voor de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) regeling om aan te tonen dat het werkt. “Door het volume aan deelnemers te vergroten, hopen we meer power te hebben en daarmee dichter bij duurzame bekostiging te komen. Aan ons zal het niet liggen. Wij als deelnemers van het afgelopen SET-project, geloven er in!”

 

Lees het SROI rapport
Download hier de samenvatting van de SROI verkenning ‘Intake nieuwe stijl’ van Pieter van Foreest.

 

Meer weten?

  • Bij het thema structurele bekostiging op het online leerplatform en hier op de VitaValley-website vind je meer info over de SROI methodiek en meer voorbeelden.
  • Momenteel zijn we vanuit SET-up bezig om nog 2 SROI verkenningen uit te werken. Dit betreft de SROI verkenning Beeldzorg met Sensire en de SROI verkenning Detox Thuis met Parnassia Groep. Zodra deze beschikbaar zijn zullen we de resultaten hiervan delen.