INTERVIEW || Begin dit jaar werd Libra Revalidatie & Audiologie door Equalis vanuit SET-up ondersteund bij het opzetten van een effectmeting van hun SET-project gericht op e-health. Programmaleider Mayke Nuwenhoud vertelt over deze ondersteuning en de impact hiervan op de organisatie. “We wilden voorkomen mooie projecten met veel energie op te starten maar ons onvoldoende bewust te zijn van de impact die het heeft op de zorg”.

Libra Revalidatie & Audiologie is een centrum voor medisch specialistische revalidatie en zorg op gebied van gehoor, spraak en taal. “Libra investeert continu in het verbeteren van de zorg- en dienstverlening”, zegt Mayke Nuwenhoud-Bankers. Ze werkt bij Libra als programmamanager van het versnellingsprogramma e-health & digitalisering. “Een van de ontwikkelingen die we bij Libra erg belangrijk vinden, is de opkomst van e-health en digitale zorg. Digitale zorg omvat alle digitale mogelijkheden die ingezet kunnen worden om passende en doelmatige zorg- en dienstverlening te leveren.”

Volgens Mayke moest de organisatie de afgelopen twee jaar noodgedwongen keuzes maken om de zorg te kunnen continueren. “Dit heeft moeite gekost, maar heeft ook inzicht gegeven in de kansen die de inzet van digitale middelen ons te bieden heeft.”

De inzet van digitale tools

Een voorbeeld van zorg die digitaal aangeboden kan worden zijn het thuis digitaal aanbieden van consulten en oefenprogramma’s. Cliënten hoeven op deze manier niet naar hun behandelaar toe maar ontvangen, wanneer de zorgvraag dit toelaat, thuis doelmatige, passende zorg en/of behandelingen. “Er zijn ook digitale tools in ontwikkeling waarmee zij met een chronische of langdurige aandoening thuis gemonitord kunnen worden. Hierdoor is een bezoek aan een behandelaar niet meer nodig maar kan wel tijdig worden ingegrepen als dat nodig is. Dit zijn voorbeelden van e-health en digitale zorg die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze cliënten en die we ontwikkelen vanuit het SET project”, vertelt Mayke.

Eind 2021 werd Libra revalidatie vanuit SET-up gekoppeld aan Equalis, een gezondheid economisch adviesbureau, om hen te ondersteunen op het gebied van de effectmeting. “We wilden voorkomen dat we mooie projecten met veel energie opstarten, maar ons onvoldoende bewust zijn van de impact die het heeft op de zorg”, legt de programmamanager uit. “Heeft het wel het gewenste effect en bereiken we wat we beoogd hadden? En: hoe maken we dat inzichtelijk en meetbaar? Om het effect tastbaar en inzichtelijk te maken hebben we via SET-up de hulp van Equalis ingeschakeld.”

Wat is de ‘why’?

“Bij Libra lag er niet het verzoek om voor één specifieke innovatie een effectmeting te doen, maar wilden we hen vooral handvatten bieden om zelf aan de slag te kunnen gaan bij huidige en vervolg innovatietrajecten”, vertelt Wouter van Straaten, consultant bij Equalis. “We merkten dat er bij Libra een systematische aanpak werd gehanteerd. Er werd gewerkt met klantreizen en op basis daarvan werd er gedefinieerd waar welke innovatie ingezet kon worden. Waar ze behoeften aan hadden was het inzichtelijk maken van de effecten van die innovaties. Wat wij in dit proces misten was de why. Waarom wordt deze innovatie ingezet? Is het om kosten te verminderen, om de zorg te verbeteren of de tevredenheid van medewerkers te vergroten? En: hoe sluit dit doel aan bij de algehele doelen van de organisatie én bij de doelen van je financiers?”

Wat heeft de ondersteuning van Equalis gebracht? “Het heeft ons bewust gemaakt van hoe we in de huidige situatie omgingen met het opstarten, doorlopen en afronden (of juist niet afronden) van projecten”, vertelt Mayke. “Wouter van Straaten van Equalis heeft ons geholpen om inzicht te creëren in waarom we een ontwikkeling aangaan en hoe we dit kunnen concretiseren en meetbaar kunnen maken. Ze hebben ook geholpen richting te bepalen hoe dit te bespreken met de financiers van zorg.”

Quadruple Aim effectmeting

Binnen de effectmeting wordt gewerkt met het Quadruple Aim model. “Door dit model zorg je ervoor dat alle categorieën in kaart worden gebracht en dat er overal aandacht aan wordt besteed. Zodat er bijvoorbeeld zowel naar de ervaring van de patiënt als de invloed op de zorgkosten wordt gekeken”, aldus Van Straaten.

“Voor Libra was het zinvol om te starten met de Quadruple Aim en daarna te bedenken welke innovatie er nodig is en op welke manier het effect hiervan gemeten gaat worden – passend bij de vooropgestelde doelen. Dat is een andere werkwijze dan starten met ‘welke innovatie kunnen we voor dit probleem inzetten’ en daarna pas bedenken hoe je het succes ervan gaat meten en hoe het past in het grotere doel van een organisatie.”

De uitkomst van de ondersteuning door Equalis is een uitgewerkte Quadruple Aim effectmeting voor Libra en PDCA format waarmee het team nieuwe ontwikkelingen, projecten of proeftuinen kunnen gaan begeleiden. Mayke: “In het voorjaar werken we dit samen nader uit tot een concreet voorstel wat we voor kunnen leggen aan financiers van zorg om samen te komen tot duurzame bekostiging van digitalisering of innovaties van de zorg.”

Meer lezen?
Preventieve inzet van beeldschermzorg loont

Zorgrobot Tessa – Cliënten gaan 85% vooruit