Vandaag publiceert VitaValley het Jaarverslag 2022. Hierin blikken we terug op de inspanningen, projecten en resultaten van het afgelopen jaar. 

Voor een Bevlogen beweging naar een Gezond en Vitaal Leven is samenwerking essentieel. Nadat de beperkende maatregelen vanwege COVID19 werden opgeheven, ging ons team met volle kracht door met de programma’s 2diabeat, SET-up, Vliegwiel in de Wijk, Vitaal Thuis en Digitaal Ouder Worden. Hierbij werd er nauw samengewerkt met alle betrokken stakeholders en partners, waaronder aanbieders van zorg en welzijn, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kennisinstituten, e-health aanbieders en bedrijfsleven.

Community of Practice

Die samenwerking komt ook terug in de Community of Practice. In 2022 bouwden we verder aan een veilige, laagdrempelige omgeving waarin deelnemers van SET-up en 2diabeat eigen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en toegang krijgen tot beschikbare informatie en ondersteuning. Voor de inmiddels ruim duizend deelnemers aan onze Community of Practice organiseerden we in het afgelopen jaar tientallen (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps.

De maatschappelijke impact van onze en andere programma’s meten we met de Social Return on Investment (SROI) methode. SROI is een internationaal beproefde en gevalideerde methode om de economische en maatschappelijke waarde van een investering zichtbaar te maken. In 2022 zetten de de SROI in binnen SET-up en 2diabeat en voor de doorontwikkeling van Thuisarts.nl en Kind naar Gezonder Gewicht.

VitaValley als onafhankelijke buitenboordmotor

Pim Ketelaar, bestuurder en programmadirecteur VitaValley: ‘In 2022 hebben we met volle kracht een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezond en vitaal Nederland. Onze Community of Practice aanpak werkt als hefboom om beter en sneller te implementeren. En om beleid en praktijk beter met elkaar te verbinden. De herkenning en erkenning van VitaValley als onafhankelijke buitenboordmotor koesteren we en zullen we ook in 2023 uitbouwen.’

Wil je meer weten over onze programma’s en de activiteiten in 2022? Download hier het Jaarverslag 2022 van VitaValley.